Zoeken

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…in het toetsingskader IGJ ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’ verwerkt. Het inzicht dat mens en organisatie belangrijk zijn naast de techniek is ook nadrukkelijk terug te vinden in richtlijnen en…

Achterhoek Digitale Zorg

Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

…toepassingen die eHealth biedt. Ook zijn de cliënten betrokken door het houden van een gezamenlijk groepsgesprek. Hierin is gesproken over de behoefte van de cliënten aan E-health, hun digivaardigheden en…

Attent Zorg Thuis; e-health ondersteunend aan cliënt en medewerkers

…– een visie implementatie van e-health die aansluit op organisatie, medewerker, cliënt en mantelzorger. E-health ondersteunend aan cliënten en medewerkers De kracht van Attent thuiszorg is de kleinschalige aanpak. Er…

Arnhem Digitale Zorg

Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

…onze adviseur. E-health h1 E-health ondersteunend aan cliënten en medewerkers De kracht van Attent thuiszorg is de kleinschalige aanpak. Er zijn kleine, wijkgerichte teams, die de persoonlijke situatie goed kennen,…

Drenthe Positieve Gezondheid

Pilot POH-Jeugd in gemeente Borger-Odoorn werkt toe naar een staande voorziening

…en verantwoordelijkheid Deskundigheid en scholing Financiën en monitoring Kick-off bijeenkomst najaar Wanneer de uitwerking van een onderdeel gereed is, zal de stuurgroep zich erover buigen. Dit is het moment voor…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…Eerstelijnszorg 2030 staan de belangrijkste doelen en veranderopgaven beschreven. Elke regio gaat aan de slag met het implementeren hiervan. Deze kick-offbijeenkomsten zijn bedoeld om nader kennis te maken, de betrokken…

Arnhem Digitale Zorg

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpraktijk Musis Westerkade in Arnhem heeft deze vraag op verfrissende wijze aangepakt en zoekt naar andere – niet…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…prevalence of intellectual disabilities in higher-intensity mental healthcare settings, 2021. Nieuwenhuis, J.G. (2022). ‘A Blind Spot? Screening for mild intellectual disabilities and borderline intellectual functioning in psychiatric patients in specialized…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

…regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek bij meerdere lokale Kansrijke Start-coalities betrokken als proces- en projectleider. Zo is er in Brummen op 4 september 2023 een kick-off georganiseerd voor Kansrijke Start….