Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

2 min leestijd
  • Intro
  • E-health
  • Visie
  • Downloads
  • Meer weten?

Hoe en waar kan e-health efficiënt en effectief waarde toevoegen aan cliënten en medewerkers? Attent Zorg Thuis biedt dagelijks zorg aan intramurale en thuiswonende, oudere cliënten. Hoog in het vaandel staat het leveren van maatwerk dat past bij de individuele situatie van de cliënt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Attent Zorg Thuis ontwikkelt – met hulp van Proscoop – een visie implementatie van e-health die aansluit op organisatie, medewerker, cliënt en mantelzorger.

De kracht van Attent thuiszorg is de kleinschalige aanpak. Er zijn kleine, wijkgerichte teams, die de persoonlijke situatie goed kennen, en de cliënt heeft zoveel mogelijk te maken met vertrouwde gezichten. Het is voor de organisatie, de medewerkers én de cliënten belangrijk dat implementatie van e-health voor iedereen passend is en op een passende wijze geïmplementeerd wordt.

Het past bij Attent Zorg Thuis om de visie samen te ontwikkelen. Immers, de zorgprofessionals staan aan de basis, zijn praktische mensen en kennen de cliënten en hun mantelzorgers. Een bottum-up visie is krachtig en gaat over e-health oplossingen die passen bij het dagelijks werk van de medewerkers en de vraag van de cliënten. Ook de gewenste eigen regie van cliënten speelt een belangrijke rol in de visie-ontwikkeling. Er werd een inspiratiedag georganiseerd waar wensen en kansen werden opgehaald bij medewerkers, waar ruimte was voor het delen van ervaringen en waar het ging over kansen en mogelijkheden voor thuiswonende cliënten. Samen met een kerngroep en een klankbordgroep krijgt de visie op e-health vorm. In onze infographic ‘De route naar implementatie van digitale zorg‘ laten we zien wat handige stappen zijn in dit proces.

Downloads

Meer weten?

Onze adviseurs zijn voor Attent vooral procesbegeleiders. Zij denken mee, dragen ideeën aan, brengen het proces op gang en helpen het gaande te houden. Bij een bottum-up aanpak, zoals hier bij Attent, is een onafhankelijke procesbegeleider van waarde. Meer weten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank