Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

7 september 2022 2 min leestijd
  • Intro

Met behulp van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) – visievorming is Aura Care samen met Proscoop een visievormingstraject aangegaan. Met als doel te komen tot een gedragen visie over hoe E-health ingezet kan worden, passend bij de belevingswereld van de cliënten. 

Aura Care is een jonge multiculturele zorgorganisatie met als specialisme het leveren van zorg en advies in eigen taal en cultuur. Het heeft een relatief groot werkgebied, de gehele Achterhoek. Mede daarom is het efficiënt verlenen van zorg en inzetten van personeel van groot belang. Het inzetten van E-health biedt kansen.   

De Belevingswoning en groepsgesprek met cliënten

Tijdens het visievormingstraject is onder andere een bezoek gebracht aan De Belevingswoning in Doetinchem om inspiratie op te doen over de brede toepassingen die eHealth biedt. Ook zijn de cliënten betrokken door het houden van een gezamenlijk groepsgesprek. Hierin is gesproken over de behoefte van de cliënten aan E-health, hun digivaardigheden en de verschillende toepassingen.   

Het traject is afgesloten met een visie op E-health met daarbij een advies voor de implementatie. De visie luidt: ‘’De inzet van E-health draagt bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt, kwaliteit van ondersteuning aan de cliënt en het efficiënt werken van de medewerker. Wij maken onze cliënten en medewerkers bewust van de mogelijkheden om veilig langer zelfstandig te wonen en bieden E-health toepassingen aan die daaraan bijdragen.’’ 

Voor de volgende stap om van visie naar praktijk te gaan, heeft Aura Care een aanvraag ingediend voor de SET-regeling, die recent heropend is.  

Rol Proscoop 

De rol van Proscoop in dit traject is het begeleiden van (zorg)organisaties om te komen tot een gedragen visie op E-health, advies en begeleiding bij de implementatie ervan. 

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken aan een visie op zorgtechnologie

Thuiszorgorganisatie Vilente wil komende jaren meer inzetten op zorgtechnologie. Zij zochten naar een gedegen visie om dit te integreren in…

Vechtdal Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid en de PGO in het Vechtdal

  Vitaal Vechtdal werkt met een groot aantal partijen samen bij de inrichting van Vitaliteitsteams. Deze teams vormen een schakel…