Zoeken

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…Dit doen zij met partijen als regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), gezondheidscentra, zorgverzekeraars, RSO’s, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en landelijk met verschillende kennisinstituten, systeempartijen, uitvoeringsorganisaties en brancheverenigingen. Binnen het ROS-netwerk wordt kennis van…

Flevoland Gezond & Wel: inspiratiemiddag Kansrijke Start

…Kansrijke Start 14.55-15.10 Interactief deel 15.10-15.25 Pauze 15.25-15.50 Presentatie GGD Flevoland over de situatie in Flevoland en ervaringen rondom Kansrijke Start 15.50-16.15 Presentatie Friese Preventie Aanpak over regionale samenwerking rondom…

Tweede webinar Datawerkplaats Mentale Gezondheid

…o.a. gemeenten, GGD, GGZ-organisaties, huisartsenzorg, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, VVT-organisaties en andere partijen betrokken bij de Datawerkplaats.   1 1 Ja Datawerkplaats Online 3885 1 2023-07-03 00:00:00 165 Gratis upfront 125 1809…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…is Gezondheid, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Op regionaal niveau vormen de ROS’en allianties met publieke organisaties zoals de GGD’en, zorginnovatieregio’s, regionale werkgeversorganisaties, de…

Vechtdal Zwolle Integraal Zorg Akkoord

Gelijke kansen op gezondheid

…in 2025 in iedere gemeente in de regio minimaal één laagdrempelig inlooppunt te hebben waar inwoners informatie en ondersteuning kunnen krijgen. – Astrid Schulting, directeur GGD IJsselland en bestuurlijk trekker…