Zoeken

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

…de regio Zwolle de handen ineen geslagen. Het doel: ondervoeding bij ouderen beter en tijdig signaleren zodat eerder een behandeling kan worden ingezet. Meer weten? Neem dan contact op met…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…uit het veld wijzen erop dat ook professionals uit de regio Arnhem het belang van het herkennen en signaleren van LVB erkennen als één van de belangrijke manieren om passende…

Landelijk Ouderenzorg

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

…(Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij organisaties in het publieke, sociale en medische domein. Signaleren, uitwisseling en afstemming van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en vertalen…

Terugblik Eibergen Gezond: Webinar Armoede, schuld en gezondheid

…armoede gezamenlijk aan te pakken, te signaleren en mensen te ondersteunen. Lars Oorsprong (gemeente, participatiebeleid) en Alma Pekkeriet (vroegsignalering, schuldhulpverlening gemeente) lichtten het gemeentebeleid toe. Ervaringsdeskundige Joyce nam de aanwezigen…

Zwolle ALK/SOLK

SOLK op school

…is het belangrijk om vroeg te signaleren? En er kwamen vele praktische voorbeelden voorbij, van zowel de jeugdarts en kinderfysiotherapeut als van de deelnemers.   In de zorg krijgt het…

Netwerkbijeenkomst Kansrijke Start Arnhem

…(generatie) armoede en wat zijn de effecten op ouder en kind? Hoe kunnen we vanuit signaleren de juiste ondersteuning bieden? Wat wordt er nu al geboden? 15:40 Drankje + netwerken…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

…het signaleren van zorgwekkende signalen en een informatiekaart inkomensproblematiek voor professionals. In Epe is afgelopen jaar hard gewerkt om het zorglandschap in de eerste 1000 dagen in kaart te brengen…

Salland

Salland Zorgverzekeraar en Proscoop tekenen een tweejarig samenwerkingscontract

…Noordoost-Nederland kunnen we ervaringen en kennis delen. We halen proactief op waar behoefte aan is, signaleren knelpunten en komen met goede oplossingen. Denk aan regionale gezondheidsprogramma’s en het vormen, begeleiden…

Apeldoorn ALK/SOLK

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

‘Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de regio door tijdig te signaleren, een juiste “diagnose” te stellen, eenduidig te communiceren naar patiënten en een adequate…