Zoeken

Arnhem Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | Maatschappelijke impact meten

Het meten van maatschappelijke impact van projecten, veranderingen of innovaties in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Naarmate we steeds meer inzetten op preventie en werken vanuit gezondheid, komt ook de…

Landelijk Burgerparticipatie

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

Op 13 en 18 april 2023 organiseren onze adviseurs Kim Boerakker en Aline Kronenberg een online bijeenkomst over het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van interventies. We gebruiken hierbij…

Arnhem Landelijk Positieve Gezondheid

Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

…de wijk op te pakken. Inzicht 1 h1 Inzicht in maatschappelijke impact Om daadwerkelijk de maatschappelijke impact van de pilot in kaart te brengen, is ervoor gekozen om de uitkomsten…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

…op Recept. Op regionaal niveau vormen de ROS’en allianties met publieke organisaties zoals de GGD’en, zorginnovatieregio’s, regionale werkgeversorganisaties, de RSO’s en de ROAZ. download 18627 ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…praktijk Pagina 23 (verdeling verantwoordelijkheden): Nieuwe Interventies (NI’s) hebben veelal impact op het resultaat, de risico’s, de organisatie en de financiering van zorg die verder gaat dan individuele ambitie. Idealiter…

Landelijk

Medewerker aan het woord: Adviseur Ayşe Baltaci

…lijstjes, maar om het hebben van impact. Impact op de maatschappij. Iets teweegbrengen is een wisselwerking en gaat samenwerking over domeinen heen. Niemand wil aangestuurd worden, organisaties ook niet. Wat…

Janet Huizer verlaat Proscoop en blikt trots terug

…Voor mij is werk met een maatschappelijke impact belangrijk en ik vind dat Proscoop daar een waardevolle bijdrage aan levert. Daar heb ik de laatste 13 jaar van mijn werkbare…

Landelijk

Medewerkers aan het woord: in gesprek met Lisanne Mulderij en Gijs Brouwer

…organisaties die impact hebben op de gezondheid van mensen. Er zijn zoveel partijen betrokken bij de zorg voor mensen dat samenwerken vanzelfsprekend is, maar tegelijkertijd maakt dit verandering complex. In…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen: 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op…