Medewerker aan het woord: Adviseur Ayşe Baltaci

4 januari 2022 4 min leestijd
  • Intro

Ik werk nu twee jaar als adviseur bij Proscoop. Mijn collega’s komen vooral uit de gezondheid- en sociale sector. Omdat ik vanuit de technische sector de overstap heb gemaakt naar de gezondheidszorg, ben ik in het adviesveld ‘een vreemde eend in de bijt’. Ik zeg vaak gekscherend ‘van de energietransitie naar de zorgtransitie’. Mijn drijfveer? Ik wilde me meer inzetten om de wereld mooier, fijner te maken. In de praktijk merk ik dat de vaardigheden die ik heb ontwikkeld ook in de gezondheidszorg evengoed toepasbaar zijn.

Rugzak vol ervaring
In de kleine vijftien jaar dat ik in de technische sector heb gewerkt, heb ik mijn rugzak volgeladen met kennis en ervaring. Niet alleen van techniek, innovaties, moeren en bouten, maar ook van daadkrachtig aanpakken. Hoe mooi de kennis van techniek ook is, vooral de slimme, snelle en praktische oplossingen bij gezamenlijke projecten hebben mij veel geleerd. Dat levert nu vaak hele andere invalshoeken, ideeën of praktische aanpak op in mijn werk als project- of programmamanager in de gezondheidszorg.

Portfolio met parels
Van jongs af aan houd ik al een portfolio bij met onderwerpen die ik interessant vind. Dit kan gaan over technische innovaties zoals oplichtende fietspaden in het donker maar ook over onderwerpen zoals eenzaamheid of vergijzing. Hierin zit een mooi artikel over twee dames in een Rotterdamse achterstandswijk die in hun buurt een initiatief zijn gestart voor een café aan huis. Ze gingen deur aan deur om mensen uit te nodigen. Iedereen kon er koffie/thee met een koekje krijgen. Deze verbinding in de buurt, dat voegt echt waarde toe! Dit zijn de verhalen die me aanspreken. Deze mensen maken de wereld mooier.

Bij Proscoop ben ik betrokken bij regionale samenwerkingsprogramma’s en -projecten. Hier werk ik samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, GGD’s, zorginstellingen, huisartsenorganisaties en paramedici aan thema’s zoals Positieve Gezondheid, laaggeletterdheid, Kansrijke Start en  geboortezorg. Soms werk ik heel lokaal, maar ook zitten er regionale opdrachten tussen. Proscoop is een onafhankelijke organisatie en heeft geen belangen. Het gaat steeds om het gemeenschappelijke doel: hoe kunnen we, elk vanuit de eigen expertise, de gezondheid van de inwoners verbeteren. Ik mag dit bij elkaar brengen, inspireren en de mooie pareltjes een podium geven.

Een bad vol Nemo visjes
In het begin moest ik wennen aan het werken bij Proscoop. De manier van werken verschilde, maar ook de collega’s zijn anders. Ik was gewend aan een onstuimige zee vol verschillende vissen waar je snel en flexibel moest navigeren. Bij Proscoop belandde ik in een warm bad met lieve ‘Nemo-visjes’. Er is veel aandacht voor en met elkaar, wat erg fijn is. Persoonlijk mis ik de stroming van verschillende mensen wel, wat opschudding kan zeker geen kwaad. Inmiddels werk ik in een hecht en betrokken team. Met een sfeer waarin we elkaar helpen en makkelijk hulpvragen stellen. Dit is echt heel waardevol. We vinden elkaar, in het grote spinnenweb en de kleine webjes.

Samenbrengen en vertrouwen
De grote uitdaging in mijn werk is het samenbrengen om het gezamenlijke doel te bereiken. Binnen één organisatie werk je vaak samen aan een concreet doel. De opdracht is vaak zo SMART mogelijk geformuleerd, alle actoren zijn in beeld en met je team zet je in op het behalen van (vooraf gestelde) resultaten. In netwerksamenwerkingen ligt dit anders. Dan heb je te maken met verschillende organisaties met elk hun eigen belangen en prioriteiten. Het gaat hier in essentie niet om het behalen van resultaten of het afvinken van lijstjes, maar om het hebben van impact. Impact op de maatschappij. Iets teweegbrengen is een wisselwerking en gaat samenwerking over domeinen heen.

Niemand wil aangestuurd worden, organisaties ook niet. Wat je wel kunt doen, is meebewegen, een spiegel voorhouden en de stip op de horizon niet uit het oog verliezen (hoewel die stip zich ook kan verplaatsen). Mijn aanpak is het creëren van vertrouwen, de ander leren kennen, jezelf laten zien en echt interesse tonen. Ik probeer ervoor te zorgen dat iedereen vanuit zijn toegevoegde waarde zich het beste in kan zetten. Dat zij/hij in zijn kracht komt. Daar kan ik echt van genieten. Mijn rol is om het te zien én het samen verder te brengen.

Past Proscoop bij jou? Bekijk onze vacatures