Zoeken

Arnhem Geboortezorg

54 partijen in regio Arnhem tekenen samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

Netwerk Nu Niet Zwanger regio Arnhem heeft de samenwerking bekrachtigd. 54 partijen hebben het convenant getekend. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man)…

Arnhem Geboortezorg

Geboortezorg | Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Nu Niet Zwanger is…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…2 In het PvE staan zowel functionele als niet-functionele eisen. Niet-functionele eisen gaan bijvoorbeeld over beschikbaarheid, responstijden, aansluiting bij bestaande regelgeving, architectuur etc. ja 2 deels 1 nee -2 onbekend…

Landelijk Welzijn op Recept

Duidelijke meerwaarde van Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad

Welzijn op Recept betekent nauwe samenwerking binnen zorg en welzijn. Alles voor passende zorg aan de inwoners. Niet langer het ‘traditionele pilletje’ voorschrijven, maar het inzetten van een welzijnscoach. In…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en HINQ tekenen voor een volgende stap

zwangere en kunnen zelf nieuwe informatie toevoegen. Die informatie is gelijk beschikbaar voor anderen in het zorgnetwerk van de zwangere of kraamvrouw, waardoor alle betrokkenen continue over actuele informatie beschikken….

Landelijk Geboortezorg

‘Ieder uur op zoek naar dossiers en informatie: het belang van gegevensdeling in de geboortezorg’

…ziekenhuis in Nijmegen en ook stuurgroeplid, vertellen vanuit hun eigen perspectief over het belang van het project Babyconnect voor zwangeren én professionals. Ivonne: ‘De zwangere is tijdens de zwangerschap bij…

Geslaagde aftrapbijeenkomst Babyconnect Midden- en Oost-Nederland

…informatie op één plek staat en dat je deze kan delen met andere zorgverleners. De communicatie verloopt dan makkelijker en het scheelt tijd. Als zwangere hoef je dan niet meer…

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

…Schepers, sociaal ondernemer, mede-eigenaar van VierVitaal. Zij vertelden beiden hoe zij positieve gezondheid in de praktijk brengen; wat werkt, wat werkt niet en wat doen zij nu anders. Na de…

Drenthe Ouderenzorg

‘Doe mee in de samenleving, dat houd je gezond’: interview met Anjo Geluk en Mieke Sol

…Welke gevolgen kan dat hebben? Ouderen moeten hun eigen verantwoordelijkheid daarin op zich nemen en niet achteroverleunen’, zo bepleiten Mieke en Anjo. ‘Bij het ouder worden is het goed om…