‘Ieder uur op zoek naar dossiers en informatie: het belang van gegevensdeling in de geboortezorg’

20 september 2022 3 min leestijd
  • Intro

Janneke Croonen is algemeen directeur van de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en zit namens VSV Nijmegen in de stuurgroep van Babyconnect Midden-Oost Nederland. Samen met Ivonne Mijnheer, gynaecoloog in het Rijnstate ziekenhuis in Nijmegen en ook stuurgroeplid, vertellen vanuit hun eigen perspectief over het belang van het project Babyconnect voor zwangeren én professionals.

Ivonne: ‘De zwangere is tijdens de zwangerschap bij veel verschillende zorgverleners in zorg. Het kost deze zorgverleners veel tijd om elkaar te informeren. Soms lukt dit niet goed en levert het frustratie op in de samenwerking. Het zou de samenwerking versterken als we inzage hebben in elkaars gegevens. Ook bij patiënten met een lange voorgeschiedenis of zwangeren die zijn verhuisd of tijdelijk op bezoek zijn, is het wenselijk dat de volledige gegevens snel en makkelijk inzichtelijk zijn, zodat je als zorgverlener daar niet op hoeft te wachten. In acute situaties kan dit van levensbelang zijn.

Janneke: ‘In de praktijk hebben we met regelmaat te maken met incomplete dossiers. Tevens heeft de zwangere zelf vaak ook slecht inzicht in haar eigen gegevens. De zorg staat onder druk. Op de werkvloer is er geen tijd om dossiers en informatie te achterhalen. Eigenlijk is het niet alleen een dagelijks probleem, maar iets waar we ieder uur tegenaan kunnen lopen.’ Ivonne vult aan: ‘Op alle plekken waar we dit werkproces makkelijker kunnen maken, is het winst voor de zorg van de patiënt.’

Succesfactoren

Goede gegevensdeling draagt bij aan:

  • Betere zorg en betere zorgervaring voor de cliënt
  • Een compleet dossier voor de eerste en tweede lijn, echoscopie en kraamzorg
  • Een goede overdracht naar JGZ
  • Het voorbereiden op de introductie PGO’s en daarmee op meer regie voor de cliënt
  • Voldoen aan en voorbereiden op wet- en regelgeving
  • En op termijn: nieuwe manieren van samenwerking tussen zorgverleners en met de cliënt.

Implementeren en doorzetten

Het belang van goede gegevensdeling wordt door alle professionals onderschreven. Janneke: ‘Met het project Babyconnect willen we inzage krijgen in elkaars gegevens en gegevens met elkaar kunnen delen. We weten dat we met stappen moeten gaan werken. Het is een ontwikkeltraject waarin we nu werken aan de basis en daarna stapsgewijs verder ontwikkelen.’

‘Het is moment om door te zetten is nu. Er is landelijke ondersteuning in de vorm van een subsidie. Regionaal is het goed gezet, we hebben een actieve stuurgroep die betrokken is bij Babyconnect. En hoewel we afhankelijk zijn van verschillende aanbieders van veel disciplines is het zeker iets wat we samen moeten doen. Onze krachten bundelen voor goede gegevensdeling in de geboortezorg!’

Meer post

Flevoland Geboortezorg

Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland Gezond & Wel: Samenwerking en Inspiratie

Op 7 maart organiseerde Flevoland Gezond & Wel een inspiratiemiddag rond het programma Kansrijke Start. Het doel? Elkaar inspireren en…

Drenthe Geboortezorg

Volop inspiratie en ontmoetingen tijdens het Geboortezorg Symposium in Drenthe

Op 15 maart 2024 was het Geboortezorg Symposium Noord-Nederland in Fluitenberg (Dr.). Ruim 90 zorgprofessionals uit de geboortezorgketen kwamen samen…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…