Zoeken

Achterhoek Digitale Zorg

Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

…toepassingen die eHealth biedt. Ook zijn de cliënten betrokken door het houden van een gezamenlijk groepsgesprek. Hierin is gesproken over de behoefte van de cliënten aan E-health, hun digivaardigheden en…

Attent Zorg Thuis; e-health ondersteunend aan cliënt en medewerkers

…– een visie implementatie van e-health die aansluit op organisatie, medewerker, cliënt en mantelzorger. E-health ondersteunend aan cliënten en medewerkers De kracht van Attent thuiszorg is de kleinschalige aanpak. Er…

Arnhem Digitale Zorg

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpraktijk Musis Westerkade in Arnhem heeft deze vraag op verfrissende wijze aangepakt en zoekt naar andere – niet…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…inspectie) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen, ook voor digitale zorg. De inspectie heeft deze in het toetsingskader IGJ ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’…

Landelijk Digitale Zorg

Special ‘Digitale zorg’; interessante ontwikkelingen in de regio

…plezier werkt aan digitale vernieuwing Gelderse thuiszorgorganisatie Attent implementeert e-health Subsidie: stimuleringsregeling e-health thuis (SET) die tot 31 december aangevraagd kan worden Hoever bent u met digitale zorg in uw…

Arnhem Digitale Zorg

Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

Hoe en waar kan e-health efficiënt en effectief waarde toevoegen aan cliënten en medewerkers? Attent Zorg Thuis biedt dagelijks zorg aan intramurale en thuiswonende, oudere cliënten. Hoog in het vaandel…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…ondersteunt deze insteek op talloze manieren. Deze brede blik en aanpak op gezondheid wordt ‘Positieve Gezondheid’ genoemd. Het is volgens het Institute Positive Health (iPH) een bredere kijk op gezondheid…

Achterhoek Digitale Zorg

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

…(zorg)professionals, producenten en studenten de mogelijkheid om te werken aan én met technische innovaties in de zorg. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. Bij de TZA wordt geoefend,…

Landelijk Burgerparticipatie

‘Een nieuwerwetse werkweek met veel burgerparticipatie’

…zo waardevol. Donderdag Op naar de Jaarbeurs Conferentie 10 jaar IPH: ‘Health as the ability to adapt and self-manage’. Samen met vele sprekers en workshops ‘op weg naar een veerkrachtige…