Zoeken

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking

…leeswijzer, en voorbeeldcasuïstiek als gebruiksaanwijzing van het beslisinstrument. Downloads Download het beslisinstrument, leeswijzer en voorbeelden download 18388 Beslisinstrument gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking download 18396 Voorbeelden casuïstiek download 18397 Leeswijzer bij beslisinstrument…

Zutphen Apeldoorn Arnhem Drenthe Vechtdal Geboortezorg

Geboortezorg | Kansrijke Start

…samenwerkingsafspraken rondom Kansrijke Start in Assen, Vechtdal, Apeldoorn en Epe, Brummen, Zutphen en Arnhem. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs. Aanpak 1 h1 Domeinoverstijgende aanpak Omdat meerdere factoren…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Pilot | hotspottersaanpak

In de Achterhoek is een pilot gestart bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspottersaanpak omvat een domeinoverstijgende werkwijze om proactief en op een data-gerichte wijze risicogroepen beter in…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…potentie en willen het bewustzijn hierop vergroten bij eerstelijnszorgverleners en samenwerkingspartners. Hierbij denken we niet in hokjes en werken we domeinoverstijgend.” “Het is een voorwaarde om vanaf de start de…

Achterhoek Rookvrij | resultaten

…van de website. Meerwaarde domeinoverstijgende aanpak We zien de meerwaarde van de regionale domeinoverstijgende aanpak. Er is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende domeinen en men weet elkaar…

Arnhem

Medewerker aan het woord: Janneke Remmelts

…van Proscoop vind ik het domeinoverstijgend werken, partijen aan elkaar verbinden voor duurzame zorg’, aldus Janneke. Onlangs is zij gestart als adviseur in de regio Arnhem. Tijd voor een ontspannen…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…van andere relevante ZonMw subsidies Vooraankondiging subsidieoproep ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de regio’ (Vanaf 17 mei 2023) Transformatieprogramma voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden | ZonMw (3e kwartaal 2023)      …

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

IZA Regioplannen gereed

…gedragen regionaal belang, waar deze intensieve sessies voor zijn gevoerd. Anders dan in het verleden werden deze sessies domeinoverstijgend georganiseerd, zodat men echt tot een brede regionale aanpak kwam. Thema’s…

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven zijn…