Pilot | hotspottersaanpak

2 min leestijd
  • Intro
  • Aanpak
  • Ambities
  • Uitvoering

In de Achterhoek is een pilot gestart bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspottersaanpak omvat een domeinoverstijgende werkwijze om proactief en op een data-gerichte wijze risicogroepen beter in beeld te krijgen. Zogeheten ‘hotspotters’ zijn mensen bij wie veel speelt, zowel op het gebied van gezondheid als op andere leefgebieden, bijvoorbeeld schulden of werkloosheid. Behalve dat dit voor de persoon in kwestie vervelend is, leidt het ook vaak tot een hoge vraag naar zorg en ondersteuning en daarmee tot hoge kosten. In de pilot werken Proscoop, Medworq, Menzis, HZOIJ en Achterhoek Ambassadeurs samen.

Identificeren van ‘hotspotters’

Voor veel mensen is de huisarts de plek om zich te melden met een breed scala aan klachten, ook klachten die niet in het medisch domein thuishoren. Ook de gemeente waar mensen wonen, heeft te maken een groep veelgebruikers, waarbij niet altijd helder is welke problemen er allemaal spelen en welke aanpak het meeste effect zal sorteren. Met behulp van een hotspottersaanpak kunnen deze inwoners op een data-ondersteunde manier worden geïdentificeerd. Vervolgens voert de huisarts samen met de inwoner een breed gesprek om te kijken waar de problemen maar ook de behoeftes van de inwoner liggen, om zo een gerichte en passende interventie in te zetten.

Onze ambities

In de pilot werd gewerkt volgens de Quadruple Aim, dit leverde op meerdere vlakken voordelen op:

  • Patiënt/inwonergericht. Vergroten van de eigen regie & (ervaren) gezondheid van inwoners.
  • Gezondheidsgericht. Proactief inzetten op inwoners met meervoudige of complexe problematiek, vanuit een brede kijk en meer gericht op gezondheid en welzijn.
  • Versterken samenwerking. Een domeinoverstijgende aanpak met verbeterde samenwerking tussen professionals uit zorg en welzijn, bij een groep met een hoge zorg- en ondersteuningsbehoefte.
  • Datagedreven. Inzicht in de populatie op basis van actuele en bestaande data, en daarmee inzicht creëren in bepaalde risicogroepen. Deelnemers die meedoen aan het programma worden gemonitord en geëvalueerd, en waarmee ook getoetst kan worden of interventies effect hebben in het sociaal- en zorgdomein.

In de pilot werd samengewerkt met Huisartsenzorg Oude IJssel, Medworq, 8RHK Ambassadeurs en Menzis.  De pilot werd met een klein aantal huisartsen uit twee gemeenten in de West-Achterhoek uitgevoerd. Het streven was om tussen de vijftig en honderd hotspotters te hebben geholpen en op te schalen bij gebleken succes.

Meer kennisbank