Zoeken

Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Community of Care zet gezondheid voorop

…Ik zie het netwerk als een zachte landingsbaan en katalysator voor transformatie’. Over Community of Care De Community of Care met 40 betrokken organisaties en ruim 80 leden werkt over…

Arnhem Landelijk Burgerparticipatie

Community Building | hoe werk je aan maatschappelijke opgaven?

community open en inclusief. Het levend organisme, de community, houdt zichzelf in stand. Maar voordat we zover zijn dienen we het soms wel te helpen (op)groeien. Dat is Community Building….

Arnhem

Nieuwe netwerkmanager Community of Care Gelderland-Midden: Hedwig Leijten

Gezondheid en welzijn voor de inwoners van regio Midden-Gelderland. Dat is waar de Community of Care voor staat. De Community of Care is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich inzetten…

Arnhem Burgerparticipatie

Community Building: krachtige buurten

…in Broeklanden, gemeente Westervoort’ en ‘Blijfwijk in Duiven’. Bij beiden wordt gebruik gemaakt van de Asset Based Community Development (ABCD)- aanpak. We spreken hierover met adviseurs Melissa Davina en Nelli…

Achterhoek Digitale Zorg

Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

Met behulp van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) – visievorming is Aura Care samen met Proscoop een visievormingstraject aangegaan. Met als doel te komen tot een gedragen visie over hoe…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen…

Landelijk Oncologie

Samenwerken rondom oncologie

…behandeling. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Groei en doorontwikkeling van…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…tot het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is gegeven door stichting CareCodex. Het ministerie van VWS gaf CareCodex in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…prevalence of intellectual disabilities in higher-intensity mental healthcare settings, 2021. Nieuwenhuis, J.G. (2022). ‘A Blind Spot? Screening for mild intellectual disabilities and borderline intellectual functioning in psychiatric patients in specialized…