Community Building: krachtige buurten

2 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Verbinding
  • Verhalen ophalen
  • Meer weten?

Op meerdere plekken in Nederland wordt gewerkt aan krachtige buurten met saamhorige gemeenschappen. Vanuit Proscoop zijn we in de regio Arnhem bij twee van deze initiatieven betrokken, namelijk ‘Samen gezond in Broeklanden, gemeente Westervoort’ en ‘Blijfwijk in Duiven’. Bij beiden wordt gebruik gemaakt van de Asset Based Community Development (ABCD)- aanpak. We spreken hierover met adviseurs Melissa Davina en Nelli Kossenko.

Verbinding: beginnen bij de inwoners

Melissa: ‘De ABCD-aanpak richt zich vooral op het versterken van wat er al bestaat. Inwoners weten elkaar vaak al te vinden, er zijn regelmatig al initiatieven op kleine schaal. Dit aan elkaar verbinden levert veel op. Deze aanpak richt zich op krachten, talenten en positieve punten van de wijk in plaats van de pijnpunten. De inwoners zijn eigenaar van hun eigen woonomgeving en gemeenschap. Professionals worden pas ingeroepen wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben.’

Nelli: ‘Een buurtverbinder helpt om verbindingen te versterken en jaagt het bouwen van een gemeenschap daarmee aan. Vooral in het begin wordt deze rol door een professional vervuld en op den duur wordt dit ook overgenomen door iemand uit de gemeenschap. Juist beginnen bij de inwoner zorgt voor draagvlak en voor veel onderlinge verbinding.  Maar krachtige buurtschappen leveren nog veel meer op. Ze leveren levensgeluk van inwoners op allerlei gebieden en stimuleren het zelforganiserend vermogen van de gemeenschap.’

Verhalen ophalen

Melissa: ‘Inwoners kennen de gemeenschappelijke geschiedenis, de verhalen, van vroeger en van nu. Ze weten vaak de belangrijkste waarden uit de wijk gemakkelijk te noemen.  Dit kunnen talenten of vaardigheden zijn. Dat kunnen ook plekken zijn waar men graag komt en die van waarde zijn voor de wijk en de gemeenschap. Door verhalen te bundelen en te verbinden, versterken inwoners samen dat wat goed is en verspreiden het vervolgens verder.’

Nelli: ‘Bij alle gesprekken die we voeren horen we dat buurtbewoners graag iets voor hun wijk willen doen. We horen helaas ook dat bepaalde groepen mensen als problematisch worden ervaren. Dat er weinig onderling gepraat wordt of dat er generalistisch naar bepaalde groepen wordt gekeken. Mensen bij elkaar brengen en samenbouwen aan betere verbindingen in de wijk kan juist tussen die doelgroepen veel betekenen.’

Meer weten?

Blijfwijk in Duiven en Samen Gezond in Broeklanden, gemeente Westervoort zijn twee verschillende wijken met twee verschillende gemeenschappen. Afhankelijk van een context speelt Proscoop een rol van een aanjager, procesbegeleider en kwartiermaker. Wij scheppen de voorwaarden voor verandering zodat de inwoners en de ondersteunende partijen eromheen de mogelijkheden zien om beter samen te werken. Meer weten? Neem contact op met ons adviseurs.

Meer post

Arnhem Burgerparticipatie

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn…

Landelijk Burgerparticipatie

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

Op 13 en 18 april 2023 organiseren onze adviseurs Kim Boerakker en Aline Kronenberg een online bijeenkomst over het inzichtelijk…

Landelijk Burgerparticipatie

Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De inwoner staat bij deze methodiek centraal door…