Community of Care zet gezondheid voorop

16 mei 2023 4 min leestijd
  • Intro

De Community of Care is een samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor gezondheid en welzijn van inwoners in de regio Arnhem. Hoe kijken betrokken leden naar deze samenwerking rondom gezondheid en wat heeft het netwerk hen gebracht? Vier actieve leden van het netwerk en de netwerkmanagers Karin van der Steen en Hedwig Leijten vertellen het ons.

Krachten bundelen en gezamenlijke waarden
Karin van der Steen: ‘Als netwerk leren we van elkaar, krijgen toegang tot informatie (ook buiten het eigen domein) en zo ontstaan – dankzij ieders inbreng – sterke relaties. Die sterke relaties zijn een belangrijke randvoorwaarde om goed te kunnen samenwerken en onze doelen te behalen. We werken met elkaar vanuit vier essentiële waarden met bijbehorende doelen voor de gezondheid en het welzijn van alle 430.000 inwoners in de regio. Het gaat over de beweging naar meer gezondheid. Je kunt de Community zien als een regionale preventie alliantie.

Om een goede indruk van de Community te krijgen, zijn vier actieve leden geïnterviewd over wat de Community volgens hen bijdraagt. We delen korte quotes, alle interviews zijn te lezen op de website van de Community of Care.

  • Annemarie de Vries van MEEVivenz: ‘De Community is voor ons zeker van betekenis. Naast het pragmatisch kennisdelen is het ook een netwerk om lange termijn projecten mee te starten. Wij hebben al meerdere samenwerkingen dankzij de Community gestart’.
  • ‘Zoals de zorg nu is georganiseerd wordt het op de lange termijn onbetaalbaar. Een ontwikkeling ofwel transitie in het zorglandschap is nodig. De Community speelt hierbij een belangrijk rol die aansluit bij de opdracht uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) van het ministerie van VWS. Waar we als divers netwerk domeinoverstijgend kunnen samenwerken dankzij leden in zorg, welzijn, sociaal domein en onderwijs’, aldus Christiaan Rademaker van Menzis.
  • Wendy Kemper van de Zorgalliantie krachtige kernen/HAN: ‘ Ik ben zelf erg van de verbinding, dat is ook wat het netwerk doet. In het publieke domein hebben we de opdracht om dingen niet dubbel te doen, maar om juist met elkaar te verbinden’.
  • ‘In verbinding met elkaar en samen kom je verder. Goede voorbeelden moet je anderen laten weten, dit verdient zich terug. Ik geloof in verbinding met andere sectoren buiten zorg en welzijn, dat is ook interessant voor onze leden. Waar we door de waan van de dag veel intern gericht zijn, valt er ook veel te leren van andere branches’, aldus Willem Rutgers van WZW

De Community als bouwsteen voor een regionale infrastructuur op preventie

Hedwig Leijten: ‘In de afgelopen jaren zijn er meer dan tien initiatieven ontstaan vanuit het netwerk. In de infographic zijn enkele van deze initiatieven gedeeld. De Community is uitgegroeid tot een regionale infrastructuur op preventie, een voedingsbodem voor samenwerking innovatie en initiatieven die we met elkaar verder kunnen uitbouwen en bestendigen’.


Een zachte landingsbaan en katalysator voor transformatie
Karin van der Steen: ‘De afgelopen jaren hebben we een aantal lessen geleerd: Het netwerk maakt het gemakkelijk om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Organisaties en mensen kunnen elkaar hierdoor makkelijker vinden. Dit vergroot het eigenaarschap, het vertrouwen én de samenhang en focus bij de aanpak op gezondheid. Het versnelt ook de integrale activiteiten en samenwerking op gezondheid in wijken en regionaal. Ik zie het netwerk als een zachte landingsbaan en katalysator voor transformatie’.

Over Community of Care
De Community of Care met 40 betrokken organisaties en ruim 80 leden werkt over de grenzen van organisaties en domeinen heen. Partijen die goede dingen doen rond preventie, maar het samen nog beter kunnen door krachten te bundelen.

Wil je meer lezen over de Community of Care? Neem eens een kijkje op de website, lees de interviews en/of bekijk de nieuwe infographic.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…