Zoeken

Landelijk Burgerparticipatie

‘Een nieuwerwetse werkweek met veel burgerparticipatie’

Een van de elementen van populatiegericht werken is burger centraal of burgerparticipatie. In programma’s en projecten werkt Proscoop samen met o.a. de burger aan gezondheid. Door de burger te betrekken…

Arnhem GGZ

Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

…en zijn keuzevrijheid in het besluitvormingsproces’. Wat is de huidige status van het centraal toeleidingspunt? Martijn Mahler: ‘Het komen tot een centraal toeleidingspunt is een lang traject. Je hebt immers…

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen

…verminderen. Om toegang tot passende zorg laagdrempelig en gemakkelijker te maken gaan deze regio’s samenwerken om te komen tot een centraal toeleidingspunt voor de GGZ- en/of WMO-zorg. ZonMW heeft een…

Arnhem Landelijk Burgerparticipatie GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen | cliënten- en naastenpanel

In de regio Arnhem en Nijmegen werken partijen samen om te komen tot een centraal toeleidingspunt voor de GGZ- en/of WMO-zorg om de wachtlijsten te verminderen. Er zijn verschillende werkgroepen…

Landelijk

Medewerkers aan het woord: in gesprek met Lisanne Mulderij en Gijs Brouwer

…(welzijn en gezondheid voor de burgers) niet gehaald wordt. Ten tweede vind ik dat er te vaak top-down wordt besloten wat het best is voor de burger, waarbij te weinig…

Drenthe Digitale Zorg

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

…knop in contact kan komen met een (zorg)professional, via een PGO? Wat heeft de burger aan een PGO? Een PGO is een digitaal platform waar patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen verzamelen,…

Landelijk Burgerparticipatie Digitale Zorg

Populatiegericht werken | duurzame zorg organiseren

…initiatieven in de regio. Burgerparticipatie Hoe zorgen we ervoor dat de zorgbehoefte van de burger aansluit bij het zorgaanbod? Mensen willen graag regie voeren over hun eigen gezondheid en beschikken…

Webinar oncologiezorgnetwerken: verbind de (in)formele zorg!

…waarde van informele zorg bij kanker presenteren. Verder zullen in het programma drie aspecten van de verbinding formeel/informeel centraal staan: Landelijk: welke strategische stappen zijn noodzakelijk om informele en formele…

Zwolle GGZ

26 partijen tekenen overeenkomst in strijd tegen ggz-wachtlijsten in Noordwest Overijssel

centraal aanmeldpunt opzetten voor mensen met mentale klachten in de regio Elkaar inzicht geven in de afzonderlijke wachtlijsten en gezamenlijk bekijken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen…