Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

17 mei 2023 3 min leestijd
  • Intro

Ben je vanuit jouw organisatie bezig met Positieve Gezondheid? Ben je benieuwd hoe je dit digitaal kunt ondersteunen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)? Vanuit het PGO Netwerk Noord zijn wij op zoek naar organisaties en professionals die al werken met Positieve Gezondheid en openstaan voor het digitaliseren van dit proces. Wist je dat een inwoner met één druk op de knop in contact kan komen met een (zorg)professional, via een PGO?

Wat heeft de burger aan een PGO?

Een PGO is een digitaal platform waar patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen met zorgverleners en andere betrokkenen. Het idee achter een PGO is dat de patiënt meer controle krijgt over zijn of haar gezondheidsgegevens en hierdoor meer regie kan voeren over zijn of haar eigen gezondheid.

Extra voordelen voor burger en professional

Een bijkomend voordeel is dat inzicht in Positieve Gezondheid op persoonsniveau (met toestemming) ook inzichtelijk is voor andere betrokken professionals. Een mooie stap in de domeinoverstijgende benadering.

Maar er is meer. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) kan verschillende voordelen bieden voor zowel patiënten als zorgverleners:

  • Geïntegreerde gezondheidsinformatie zorgt voor een compleet beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt
  • Efficiëntere, toekomstbestendige zorg: en PGO kan zorgen voor vermindering van administratieve lasten en verbetering efficiëntie van de zorgverlening.
  • Veilige en vertrouwelijke gegevens: Een PGO kan bijdragen aan het verbeteren van de privacy en beveiliging van gezondheidsinformatie.

PGO versus Positieve Gezondheid

Zorgbelang Drenthe, Proscoop, Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) en Quli werken samen vanuit het PGO Netwerk Noord aan een project rondom Positieve Gezondheid. Het doel hiervan is Drentse inwoners en professionals kennis te laten maken met het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Aan de hand hiervan wordt dan passende begeleiding of behandeling ingezet voor de burger. Dit hele proces, vanaf het inzichtelijk maken van Positieve Gezondheid tot het aanbieden van passende zorg, wordt digitaal ondersteund door een PGO.

PGO beschikbaar voor iedereen vanaf 2025?

Met dit project worden twee belangrijke ontwikkelingen ondersteund. Enerzijds het stimuleren van de beweging rondom Positieve Gezondheid. Anderzijds stuurt het Integraal Zorgakkoord (IZA) op beschikbaarheid van een PGO voor iedere burger in 2025. Dit project richt zich dan ook op bekendheid en vergroten van meerwaarde van PGO’s voor zowel burgers en professionals.

Wij zoeken jou(w) (organisatie)

Graag gaan we ook in Drenthe aan de slag. We zijn daarom op zoek naar organisaties en professionals die al werken met Positieve Gezondheid en ervoor openstaan om dit proces te digitaliseren. Wil jullie organisatie nu al betrokken raken bij deze ontwikkelingen of heb je vragen? Neem dan contact op met Danny Wiekens – projectmedewerker bij Zorgbelang Drenthe. Je kunt hem mailen via d.wiekens@zorgbelang-drenthe.nl

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken aan een visie op zorgtechnologie

Thuiszorgorganisatie Vilente wil komende jaren meer inzetten op zorgtechnologie. Zij zochten naar een gedegen visie om dit te integreren in…

Vechtdal Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid en de PGO in het Vechtdal

  Vitaal Vechtdal werkt met een groot aantal partijen samen bij de inrichting van Vitaliteitsteams. Deze teams vormen een schakel…