Positieve gezondheid en de PGO in het Vechtdal

7 juli 2023 2 min leestijd
  • Intro

 

Vitaal Vechtdal werkt met een groot aantal partijen samen bij de inrichting van Vitaliteitsteams. Deze teams vormen een schakel tussen zorg, welzijn en de lokale gemeenschap, werken aan de hand van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ‘Samen Sportief in Beweging’ en zijn gebaseerd op het principe van Positieve Gezondheid. In deze teams werken leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten, beweegcoaches en sociaal werkers samen aan het verbeteren van de gezondheid van deelnemers.

 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Een van de instrumenten die binnen de vitaliteitsteams gebruikt wordt, is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van Quli. Door het gebruik van een PGO binnen de Vitaliteitsteams kunnen deelnemers aan de GLI meer inzicht krijgen in de eigen gezondheid en worden ze gestimuleerd om actief te werken aan een gezonde leefstijl. Het stelt hen in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de eigen gezondheid en biedt ondersteuning bij het volgen van adviezen en behandelingen van zorgverleners. Onderdeel van de PGO is het spinnenweb van positieve gezondheid en de vragenlijst met 44 vragen.

 

Meten van gezondheid

Deelnemers kunnen verschillende aspecten van hun gezondheid bijhouden en monitoren, zoals lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Daarnaast kunnen ze gegevens invoeren, zoals fysieke metingen, slaappatronen, stemmingen etc. Deze gegevens kan de gebruiker vervolgens delen met zijn zorgverleners binnen het Vitaliteitsteam waardoor gebruikers inzicht krijgen in hun gezondheidstoestand op verschillende dimensies van positieve gezondheid. De gegevens worden ook gebruikt bij het actieonderzoek gericht op de Vitaliteitsteams.

 

Meer weten? Neem contact op met adviseur Henk Bloten.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem Positieve Gezondheid

Beweging Positieve Gezondheid van start in regio Arnhem

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is bijna niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De Beweging Positieve Gezondheid in…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…