Medewerkers aan het woord: in gesprek met Lisanne Mulderij en Gijs Brouwer

24 mei 2022 4 min leestijd
  • Intro

Het snel ontwikkelende zorglandschap maakt dat Proscoop groeit. Hierdoor zijn er vier nieuwe adviseurs gestart. Tijd voor een interview met twee van deze adviseurs, die zich gaan inzetten in de regio’s Zwolle, Salland en Vechtdal. Een ontspannen duo interview over hun drijfveren, motivatie, eerste indrukken en meer.

“Een enthousiaste groep mensen. Ik werd met open armen ontvangen en vond het leuk om te merken hoe geïnteresseerd iedereen in elkaars kennis en ervaringen is.” zegt Gijs Brouwer, die onlangs startte als adviseur informatiemanagement. Lisanne Mulderij vult aan: “Ik ben ontzettend fijn ontvangen bij Proscoop en iedereen is bereid me te helpen als ik ergens niet uitkom. Dat is erg fijn!” Zij begon enkele weken geleden aan haar functie als adviseur.

Zorg beter afstemmen op behoefte van burgers

Lisanne: “Voordat ik bij Proscoop ging werken heb ik vijf jaar een promotieonderzoek gedaan. Daarin heb ik onderzoek gedaan naar een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met een lage sociaaleconomische status. Tijdens die jaren zijn mij twee dingen opgevallen. Ten eerste dat samenwerkingen op lokaal niveau niet altijd even soepel verlopen, waardoor het doel (welzijn en gezondheid voor de burgers) niet gehaald wordt. Ten tweede vind ik dat er te vaak top-down wordt besloten wat het best is voor de burger, waarbij te weinig naar de behoefte van de burger zelf wordt geluisterd. Dat moet beter.”

Gijs: “Ik ben nu al erg blij met het netwerk in en buiten Proscoop, waardoor ik telkens weer nieuwe inzichten krijg.”

Gezondere burgers en betaalbare zorg

Gijs: “Mijn belangrijkste drijfveer is om organisaties te helpen bij veranderingen. Ik wil echt wat bereiken in de samenwerking en afstemming met organisaties die impact hebben op de gezondheid van mensen. Er zijn zoveel partijen betrokken bij de zorg voor mensen dat samenwerken vanzelfsprekend is, maar tegelijkertijd maakt dit verandering complex. In het bijzonder noem ik de uitdaging om mensen gezonder te krijgen, de zorg betaalbaar te houden én van hoge kwaliteit. En daarnaast de werkdruk op professionals verlangen. Uit mijn onderzoek weet ik dat de werkdruk hoog ligt en het moeilijk is voor organisaties om via samenwerkingen stappen te zetten binnen veranderingen, maar niet onmogelijk.”

Lisanne: “Ik kijk er naar uit heel veel nieuwe kennis en ervaringen op te doen als adviseur bij Proscoop!”

Het verschil maken in samenwerkingen

Lisanne: “Als adviseur bij Proscoop hoop ik een rol te kunnen spelen in het verminderen van de valkuilen die ik net beschreef, bijvoorbeeld door het ondersteunen van partijen bij het opzetten en onderhouden van (lokale) samenwerkingen. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen aan het betrekken van burgers, zodat het aanbod binnen zorg en welzijn steeds beter wordt afgestemd op hun wensen en behoeften.”

Gijs: “Ik wil het verschil maken door in de samenwerking te zoeken naar gezamenlijke doelstellingen. Ik zal daarbij bijvoorbeeld veel aandacht hebben voor het verschil in “taal” en belangen tussen verschillende organisaties. Het allerbelangrijkste vind ik om die doelstellingen te vertalen naar veranderingen die organisaties écht helpen, zodat ze nog meer positieve impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen.”

Gijs: “In elke kennismaking met een collega kwam er een nieuw idee op tafel, waarop snel een vervolg kwam. Dat geeft echt een hoop positieve energie!”

Gepassioneerde groep mensen

Lisanne: “Proscoop is betrokken bij heel veel mooie projecten die allemaal bijdragen aan één gezamenlijk doel: gezonde inwoners en een aanbod van zorg en welzijn dat aansluit op hun wensen en behoeften. Mijn collega’s zijn gepassioneerd en krijgen energie van bijdragen aan dit doel. Dit inspireert mij om uit te zoeken waar mijn passie ligt.”

Benieuwd naar onze recente activiteiten in de regio? Bekijk hier het actuele nieuws uit Zwolle, Salland en Vechtdal.

Heeft u een goed idee hoe wij samen – kleine – successen kunnen behalen? Team Zwolle, Salland & Vechtdal denkt graag met u mee!