Zoeken

Arnhem Welzijn op Recept

Welzijn op Recept gestart in de regio Arnhem/gemeente Overbetuwe

Binnen het Sociaal Team van de Gemeente Overbetuwe wordt op een unieke wijze samengewerkt tussen professionals en vrijwilligers met als doel het welzijn van haar inwoners te bevorderen. Met de…

Arnhem Positieve Gezondheid

Uitgelicht: Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken (AFA)

Vanuit het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de huisartsenzorg in achterstandswijken in Arnhem en omstreken. De vernieuwde website…

Arnhem

Intentieverklaring Kansrijke Start Arnhem ondertekend

…Gemeente Arnhem, VSV Kracht Arnhem, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Onze Huisartsen, Ziekenhuis Rijnstate, Sociale Wijkteams Arnhem, AM Supportteam, IrisZorg, St. Jam, Entrea Lindenhout, MEE Gelderse Poort, Pro Persona Connect…

Arnhem GGZ

Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

…vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein, de verzekeraars, huisartsen, ervaringsdeskundigen en ggz-instellingen vanuit Arnhem en Nijmegen. Waaronder ook een cliëntenpanel met de vertegenwoordiging van 14 deelnemers uit Arnhem en Nijmegen. Inmiddels…

Arnhem GGZ

Verwijsafspraken GGZ in Arnhem

…kan behandelen en die partij neemt dan ook de verdere verantwoordelijkheid. Het inbrengen geldt zowel voor huisartsen als de GGZ. Downloads Downloads link https://www.verwijsafsprakenggz.nl/arnhem/#/ Website verwijsafspraken download 18179 Communicatietoolkit h1…

Arnhem GGZ

Centraal Toeleidingspunt GGZ Arnhem en Nijmegen

In de regio Arnhem en Nijmegen hebben ze al jaren te maken met wachtlijsten binnen de ggz. Inwoners krijgen geen hulp op het moment dat ze de hulp het meest…

Arnhem Geboortezorg

54 partijen in regio Arnhem tekenen samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

…(on)mogelijkheden. NNZ regio Arnhem In de afgelopen periode is er een mooi samenwerkingsnetwerk voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in de regio Arnhem opgezet, dat op dit moment nog…

Arnhem ALK/SOLK

Factsheet over onderzoek SOLK/ALK in de regio Arnhem verschenen

…samen met betrokken professionals de mogelijkheden om de zorg voor SOLK-patiënten in de regio Arnhem te verbeteren en is procesbegeleider bij de doorontwikkeling van het Netwerk Psychosomatiek Arnhem. Vanuit deze…

Arnhem Positieve Gezondheid

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: www.gliregioarnhem.nl Sinds 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoedt vanuit de basisverzekering. Een GLI richt zich op gedragsverandering…