Zoeken

Landelijk Ouderenzorg

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) opgericht. De partners bundelen hun krachten voor een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij ouderen. Zij dragen…

Landelijk Ouderenzorg

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

…en er een signaleringskaart is ontwikkeld. Apeldoorn Zorgpad en signaleringskaart Zorgpad ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn + signaleringskaart ondervoeding kwetsbare ouderen regio Zwolle Zorgpad en signaleringskaart Ondervoeding bij ouderen – Proscoop…

Drenthe Ouderenzorg

Drenthe gestart met voorbereidingen ketenaanpak valpreventie

…complex probleem met meerdere oorzaken en risicofactoren, waaronder medicijngebruik, ondervoeding, afname van spierkracht of verslechtering van het gezichtsvermogen. Ketenaanpak valpreventie Drenthe is onderdeel van een bredere beweging gericht op vitaal…

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. Om dit probleem aan te pakken, hebben verschillende organisaties en disciplines in…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

…Kansrijke Start Ketenaanpak kinderen met overgewicht Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) Welzijn op Recept Valpreventie Ook in de regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek wordt hard gewerkt om deze ketenaanpakken met elkaar in…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Pilot | hotspottersaanpak

In de Achterhoek is een pilot gestart bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspottersaanpak omvat een domeinoverstijgende werkwijze om proactief en op een data-gerichte wijze risicogroepen beter in…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Hotspotterspilot van start in de Achterhoek

…ontwikkelen van de aanpak. Zo is er een werkwijze, folder en toestemmingsformulier ontwikkeld. Daarnaast hebben we gekeken naar hoe we de effecten van deze aanpak willen monitoren. De huisartsenpraktijken die…

Vechtdal Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid in de praktijk: van klacht naar eigen kracht

…Dedemsvaart. Succesvolle aanpak Laagdrempelig contact en het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Dit levert Positieve Gezondheid op voor het echtpaar Bakker, dat hulp kreeg van twee Buurtzorgverpleegkundigen…

Achterhoek Rookvrij | resultaten

…van de website. Meerwaarde domeinoverstijgende aanpak We zien de meerwaarde van de regionale domeinoverstijgende aanpak. Er is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende domeinen en men weet elkaar…