Zoeken

Arnhem Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg | resultaat 3 jaar onderzoek

…zorg 1 h1 Betere zorg Vanuit het TAPA$-project is op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. De resultaten geven een…

Landelijk Oncologie

Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

…oncologiezorgnetwerk voor de patiënt Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken Bekostiging van oncologiezorgnetwerken Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap Doelgroep Alle zorgprofessionals, al dan niet actief…

Landelijk Geboortezorg

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

…worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. Meer informatie is te vinden op de websites van VIPP Babyconnect en DUS-i. Babyconnect Midden- en Oost-Nederland Proscoop is penvoerder voor Babyconnect Midden- en…

Zutphen Apeldoorn GGZ

Pilot terugdringen GGZ-wachttijden Apeldoorn/Zutphen succesvol: opschaling gewenst

…huidige verschillende bekostigingssystemen voor zorg en sociaal domein frustreren ons – daar moet je het met elkaar over eens worden – maar het kan: mensen kunnen sneller en beter passend…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…en Michelle Verseveld (oncologie fysiotherapeut regio Dordrecht) gingen in op de inzet voor de bekostiging van oncologiezorgnetwerken. In afstemming met twee pilot netwerken, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en zorgverzekeraar CZ…

Zwolle Positieve Gezondheid

Terugblik: RZA-inspiratiesessie ‘Anders innoveren, anders financieren’

…over de houdbaarheid van ons stelsel, de bekostiging daarvan. Maar ook de druk op de professionals neemt steeds verder toe. Tegelijkertijd is behoefte aan meer tijd en middelen voor innovatie….

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

…te realiseren buiten de zorg.” Ook zijn er volgens hem belangen in de organisatie(s) van zorg die goede ontwikkelingen kunnen tegenhouden. “We moeten toe naar populatiegericht werken en bekostiging op…