Zoeken

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…te zorgen dat goede zorg dichtbij huis blijft en betaalbaar is, zijn belangrijke stappen gezet. Visie 2030 1 h1 Visie 2030 Dinsdag 30 januari stuurde minister Helder de “Visie eerstelijnszorg…

Achterhoek Digitale Zorg

Visievorming E-health bij zorgorganisatie Aura Care 

Met behulp van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) – visievorming is Aura Care samen met Proscoop een visievormingstraject aangegaan. Met als doel te komen tot een gedragen visie over hoe…

Arnhem Digitale Zorg

Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

…en op een passende wijze geïmplementeerd wordt. Visie h1 Samen een visie ontwikkelen Het past bij Attent Zorg Thuis om de visie samen te ontwikkelen. Immers, de zorgprofessionals staan aan…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken aan een visie op zorgtechnologie

Thuiszorgorganisatie Vilente wil komende jaren meer inzetten op zorgtechnologie. Zij zochten naar een gedegen visie om dit te integreren in hun organisatie. Daarvoor is de subsidie SET visievorming aangevraagd en…

Attent Zorg Thuis; e-health ondersteunend aan cliënt en medewerkers

…cliënten belangrijk dat implementatie van e-health voor iedereen passend is en op een passende wijze geïmplementeerd wordt. Samen een visie ontwikkelen Het past bij Attent Zorg Thuis om de visie

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In…

Arnhem Landelijk Positieve Gezondheid

Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

…de afwezigheid van ziekte. Werken vanuit Positieve Gezondheid is meer dan een ander gesprek voeren. Het is een visie op gezondheid die je als basis van je werk en praktijkvoering…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

…gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. ZonMw heeft een voorbereidingssubsidie beschikbaar gesteld die regio’s kunnen aanvragen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het…

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

…name de rol van de Regionale Ondersteuningsstructuren daarbij. Zijn belangrijkste inzicht? “Met de Visie eerstelijnszorg 2030 gaan we weer terug naar de basis en de ROS’en hebben daar een belangrijke…