Zoeken

Drenthe Ouderenzorg

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

…die bijvoorbeeld een training voor professionals of een informatieavond voor ouderen organiseren, kunnen dit doorgeven. Kennis delen Het kennisplatform bundelt kennis en informatie en biedt de mogelijkheid aan ouderen, zorgprofessionals…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…voor landelijke partners en zorgen ze ervoor dat we alle kennis en goede voorbeelden uit de regio’s met elkaar delen. Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op…

Drenthe Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

…Het geactualiseerde Kennisdocument Wmo-Wlz-Drenthe en de routekaart van Wmo-Wlz vormden hiervoor de basis. h1 Meer weten? Wil je meer weten over dit onderwerp? Heb je vragen over het geactualiseerde kennisdocument?…

Zwolle

Maak kennis met de Regionale Zorgalliantie Zwolle!

…deze korte video maakt de RZA graag nader kennis met u! Samenwerken in de regio De RZA werkt met een strategische agenda waarin vier programmacoalities zijn vastgesteld. De coalities bestaan…

Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Zuidoost-Drenthe

…Het Kennisdocument Wmo-Wlz zal de basis vormen voor deze training. We verzoeken je om voorafgaand aan deze training het kennisdocument te bestuderen. Kennisdocument en Routekaart Wmo-Wlz geactualiseerd Dit voorjaar was…

Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Noord/Midden Drenthe

…en kunde. Het geactualiseerde Kennisdocument Wmo-Wlz zal de basis vormen voor deze training. We verzoeken je om voorafgaand aan deze training het kennisdocument te bestuderen. Kennisdocument en Routekaart Wmo-Wlz geactualiseerd…

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

…en welzijnsorganisaties. In navolging van Drenthe bleek tijdens een provincie brede verkenning dat welzijnscoaches op Urk en in Lelystad behoefte hadden aan inhoudelijke kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en intervisie. Proscoop heeft het…

Landelijk Burgerparticipatie

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

Op 13 en 18 april 2023 organiseren onze adviseurs Kim Boerakker en Aline Kronenberg een online bijeenkomst over het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van interventies. We gebruiken hierbij…

Achterhoek Welzijn op Recept

Welzijn op Recept | inspiratie vanuit de praktijk

…worden ervaringen zowel lokaal als regionaal in kaart gebracht om het effect inzichtelijk te maken. Kennisnetwerk h1 Landelijk kennisnetwerk Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept ondersteunt en adviseert huisartsen, andere…