Zoeken

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

zorgaanbieder samenwerkt met andere zorgaanbieders, kent de zorgaanbieder de gegevensbehoefte van haar zorgverleners. De zorgaanbieder weet welke diensten voor elektronische samenwerking hiervoor nodig zijn en zorgt dat die er komen….

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…en sneller impact te kunnen maken. Downloads Downloads 1946 Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) 1947 Samenvatting Integraal Zorgakkoord 1948 Infographic Integraal Zorgakkord h2 download download download…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…eerstelijnszorg zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De betrokken partijen nemen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit van…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag: videotraining informatiemanagement

Integraal Zorgakkoord 1 h1 Integraal Zorgakkoord In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepresenteerd. Hierin wordt de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…verlenen. Het Integraal Zorg Akkoord stelt daarom: Om het tij te keren zullen we de zorg ingrijpend moeten veranderen, moeten we transformeren. En om te transformeren moet je samen afspraken…

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten…

Nanienke en Renée: ‘Proactief in plaats van reactief’

…om de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënt te houden.” Nanienke: “Als voormalig zorgprofessional werk ik graag aan houdbare zorg. Zowel binnen Proscoop als betrokken partijen zie ik veel mensen met…

Apeldoorn Positieve Gezondheid

Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

…leefomgeving Het Lokaal Preventieakkoord begint in Apeldoorn niet bij nul. Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan de gezondheid in Apeldoorn. Het akkoord versnelt of versterkt bestaande programma’s door…