Zoeken

Landelijk Geboortezorg

‘Ieder uur op zoek naar dossiers en informatie: het belang van gegevensdeling in de geboortezorg’

…aan: ‘Op alle plekken waar we dit werkproces makkelijker kunnen maken, is het winst voor de zorg van de patiënt.’ Succesfactoren Goede gegevensdeling draagt bij aan: Betere zorg en betere…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking

…niet delen? 1 h1 Gegevensdeling: Wel of niet delen? In samenwerking met huisarts Taco Eizinga en jurist mr. Jolanda van Boven heeft Proscoop de huidige juridische kaders vertaald naar een…

Geslaagde aftrapbijeenkomst Babyconnect Midden- en Oost-Nederland

…professionals te informeren en enthousiasmeren voor de komende ontwikkelingen in hun regio. Tijdens de online bijeenkomst werd stilgestaan bij het belang van goede en veilige gegevensdeling in de geboortezorg. Nierpatiënt…

Landelijk Geboortezorg

Geboortezorg | Babyconnect

…verloskundig samenwerkingsverbanden in ons werkgebied. Er wordt hard gewerkt aan de techniek om digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en met cliënten mogelijk te maken, met als resultaat een integraal geboortedossier en…