Zoeken

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag: videotraining informatiemanagement

…Integraal Zorgakkoord 1 h1 Integraal Zorgakkoord In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepresenteerd. Hierin wordt de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te…

Drenthe Ouderenzorg

Drenthe gestart met voorbereidingen ketenaanpak valpreventie

…in 2024 een integrale aanpak voor valpreventie in alle Drentse gemeenten te hebben geïmplementeerd, in lijn met het IZA (Integraal Zorg Akkoord) en het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)….

Arnhem Integraal Zorg Akkoord

Drie vragen aan: adviseurs Tamara Baert en Elma van Dongen

…Ik denk dat we het verschil kunnen maken door vanuit de strategische regiovisie en ontwikkelingen vanuit IZA en GALA met partijen in zorg, sociaal domein en alle regio gemeenten écht…

Landelijk Oncologie GGZ Integraal Zorg Akkoord

Landelijke lijnen, regionale resultaten

…Noordoost-Nederland landelijke ontwikkelingen vertaalt naar de regio. In het tweeluik voor nieuwsbrief Zorg en Innovatie vertelt Arie Jongejan meer over het IZA en de regionale uitwerking daarvan. Lees beide delen…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Regioplan in de Achterhoek

…Akkoord (IZA) is in 2023 een regiobeeld opgeleverd en wordt medio december het regioplan vastgesteld. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is onder andere een start gemaakt met…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de eerstelijnszorg blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard…

Zwolle Digitale Zorg Positieve Gezondheid

Terugblik 4 jaar IJssellandScan

…jaren een steeds grotere rol gekregen. Met de komst van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waar regiobeelden als basis genoemd worden, is de…

Drenthe Digitale Zorg

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

…Anderzijds stuurt het Integraal Zorgakkoord (IZA) op beschikbaarheid van een PGO voor iedere burger in 2025. Dit project richt zich dan ook op bekendheid en vergroten van meerwaarde van PGO’s…

Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Community of Care zet gezondheid voorop

…Zorg Akkoord (IZA) van het ministerie van VWS. Waar we als divers netwerk domeinoverstijgend kunnen samenwerken dankzij leden in zorg, welzijn, sociaal domein en onderwijs’, aldus Christiaan Rademaker van Menzis….