Zoeken

Apeldoorn Geboortezorg

Kansrijke start Voorst gestart met werkgroepen

…volgende partijen nauw betrokken: Gemeente Voorst, Vérian, Humanitas Home-Start, MEE Veluwe, Kindercentrum de Kruimelkring, Verloskundigepraktijk De Eiber, CJG Voorst en Stimenz.   Werkgroepen met thema Deze partijen hebben samen drie…

Netwerkavond CVA-keten Noordwest-Veluwe en Flevoland

…of stagiaire? Werk je in een instelling of in je eigen praktijk? Iedereen is welkom! Meld je aan via: www.stjansdal.nl/voorlichting Voor vragen kun je contact opnemen met Christl Wassenaar, CVA-ketencoördinator:…

Arnhem Integraal Zorg Akkoord

Drie vragen aan: adviseurs Tamara Baert en Elma van Dongen

…al, maar niet altijd is er de ruimte in hun dagelijkse praktijk. Een belangrijke succesfactor is voor mij gezamenlijk te vertrekken vanuit het perspectief en de ervaringskennis van de inwoners….

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…jaar in een pilot getoetst in de praktijk. In deze pilot zijn 43 mensen in de palliatieve fase begeleid door een palliatieve zorg-coach. Tijdens een webinar spraken een patiënt, een…

Achterhoek Welzijn op Recept

Welzijn op Recept | kwalitatief onderzoek

…en interviews met huisartsen en praktijkondersteuners. De input die hier is opgehaald is erg waardevol voor het vervolg. Downloads Downloads 1979 Infographic | kwalitatief onderzoek Welzijn op Recept h2 download…

Landelijk Digitale Zorg Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met probleemanalyse

…risicogroepen inzichtelijk binnen een populatie Probleemanalyse toegelicht Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel in de praktijk bij een probleem te…

Landelijk

De Zorgondernemersscan

Goed ondernemerschap is een voorwaarde voor een goed functionerende praktijk. Speciaal voor zorgverleners heeft Proscoop samen met het bedrijf Entrepreneur Consultancy De Zorgondernemersscan ontwikkeld. Op basis van wetenschappelijk onderzoek krijgen…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

…achterstandswijken te ondersteunen waar de zorgvraag doorgaans groter is dan in andere praktijken. Huisartsen in deze wijken kunnen aanspraak maken op de Achterstandsfondsgelden om de kwaliteit van zorg te waarborgen…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent dit dat deelnemende huisartsen vanaf die datum hun patiënten (18+)…