Zoeken

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

eerstelijnsdisciplines gemandateerd en met draagvlak vanuit de eigen monodisciplinaire regionale organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit vraagt dat de verschillende eerstelijnsdisciplines zich ‘per eerstelijnsdiscipline’ organiseren. Met de subsidieoproep ‘Voucher versterking regionale monodisciplinaire…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…brengen. ZonMw-programma 1 h1 ZonMw-programma ‘Versterking eerstelijnszorg’ In het werkgebied van Proscoop hebben alle regio’s gebruikgemaakt van de eerste voorbereidingssubsidie van het ZonMw-programma ‘Versterking eerstelijnszorg’. Ook zijn we betrokken bij…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…subsidie Versterking eerstelijnszorg en formeel projectleider in deze trajecten. Proscoop pakt in samenspraak met de eerstelijnspartijen projectleiderstaken op. We begeleiden in beide regio’s het proces en bereiden de bijeenkomsten voor,…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…voorbereidingssubsidie worden, waar haalbaar, zoveel mogelijk eerstelijnspartijen betrokken. Bekijk de ZonMw subsidieoproep Regionale versterking eerstelijnszorg. Waar kan Proscoop uw zorgorganisaties bij helpen? Proscoop kan u op verschillende manieren helpen bij…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de eerstelijnszorg blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Voorbereiden voor een sterkere eerstelijn in Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek

De voorbereidingsfase van de versterking van de eerstelijnszorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek is in volle gang. Vanuit de Visie op de eerstelijnszorg 2030 wordt geschetst dat eind 2026…

Bijeenkomst versterking Paramedisch Platform Salland

…hebben daarbij de wens om te komen tot een breed gesteunde vertegenwoordiging eerstelijns paramedische praktijken in de regio. Daarmee kunnen we regionaal als gelijkwaardige gesprekspartner bijdragen aan het maken van…

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

…en in de initiatiefgroep rondom de voorbereidingssubsidie Versterking Eerstelijnszorg. Achterbanbijeenkomst 1 h1 Oprichting gevierd tijdens bijeenkomst Op 12 februari 2024 is de oprichting gevierd met de achterban en is er…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn…