Zoeken

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en…

Drenthe ALK/SOLK

Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

…van de werkgroep zorgpad 18+. Uitgangspunten van zorgpaden Een belangrijk uitgangspunt van de beide zorgpaden is dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Daarnaast zijn er doelen en afspraken…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…spelen op wanneer u zich als zorgaanbieder buigt over het toepassen van digitale zorg in de eigen praktijk. Wettelijke en veldnormen voor digitale zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de…

Drenthe Flevoland

Medewerkers aan het woord: een duo interview met Renée Struijk en Nanienke Balster

…werkdruk, daarover denk ik graag mee. Alles om de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënt te houden.” Nanienke: “Als voormalig zorgprofessional werk ik graag aan houdbare zorg. Zowel binnen Proscoop als…

Drenthe Ouderenzorg

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

…Alliantie Drentse Zorg met Ouderen opgezet, met als doelen: Integrale, persoonsgerichte en toekomstbestendige ondersteuning en zorg voor ouderen te organiseren Wensen en behoeften van ouderen als vertrekpunt nemen en daarmee…

Achterhoek Digitale Zorg

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

…Digitale Zorg Achterhoek en de Thematafel De Gezondste Regio blikken we terug en kijken we vooruit. Kijk je met ons mee? Slimme Zorg Estafette De Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd…

Drenthe Ouderenzorg

Integrale samenwerking en naoberschap belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

…uitgewisseld in kleinere groepen. Ouderenzorg staat voor grote uitdaging De komende decennia staat de ouderzorg voor een enorme opgave. Denk hierbij aan de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen verdubbelt de…

Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

Zorgprofessionals gaven massaal gehoor aan het invullen van de behoeftepeiling chronische zorg. Maar liefst 370 zorgverleners uit het adherentiegebied van het Isala ziekenhuis werkten hieraan mee. De behoeftepeiling in samenwerking…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken via digitale zorg: inwoner krijgt regie, zorgverlener inzicht

Het wordt steeds gemakkelijker voor inwoners en zorgverleners om met elkaar te communiceren via digitale zorg. Het geeft inwoners meer controle over hun gezondheid en zorgverleners krijgen meer inzicht in…