Zoeken

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…“Visie eerstelijnszorg 2030” zijn helder: We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn. We bieden passende eerstelijnszorg met focus…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

…6 uit de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 centraal: Hechte wijkverbanden: hechte samenwerking in de wijk tussen professionals, zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen. Een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband: zorgen…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar….

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…individueel niveau afspraken maken. Om binnen de eerstelijnszorg te kunnen transformeren, maar ook om als eerstelijnszorg domeinoverstijgende afspraken te kunnen maken, is goed georganiseerd zijn een voorwaarde. In de Visie…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de eerstelijnszorg blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn…

Landelijk Palliatieve Zorg

De Eerstelijns interviewt projectleiding pilot palliatieve zorg-coach

…in palliatieve zorg 70 procent heeft gevoel van eigen regie 90 procent sterft op plaats van voorkeur   Professionals Pluspunten: Professionals zijn tevreden over betere onderlinge samenwerking in zorg voor…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Voorbereiden voor een sterkere eerstelijn in Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek

De voorbereidingsfase van de versterking van de eerstelijnszorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek is in volle gang. Vanuit de Visie op de eerstelijnszorg 2030 wordt geschetst dat eind 2026…

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

eerstelijnssamenwerkingsverband hebben ze vaak nog veel fasen en processen te doorlopen. De ROS’en zie ik als dé ondersteunende en verbindende partij (die samen met de RHO’s) eerstelijnsdisciplines en relevante samenwerkingspartners…