Zoeken

Arnhem Digitale Zorg

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

…een vooruitstrevende praktijk, middenin een groeiwijk van Arnhem. De tendens van een toenemende zorgvraag, is duidelijk merkbaar bij de praktijkmedewerkers. Toen in 2020 digitale toepassingen een impuls kregen en er…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…spelen op wanneer u zich als zorgaanbieder buigt over het toepassen van digitale zorg in de eigen praktijk. Wettelijke en veldnormen voor digitale zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de…

Landelijk Digitale Zorg

Check de risico’s bij toepassing van digitale zorg

…inmiddels kunstmatige intelligentie toegepast worden. Risico’s binnen digitale zorg Zoals we allemaal weten brengt het toepassen van digitale zorg ook (privacy) risico’s met zich mee. Denk hierbij aan systeemuitval, terwijl…

Salland Digitale Zorg

‘Met kleine stapjes verder komen’: regio Deventer over digitale gegevensuitwisseling

…van deze zorgstandaard, het fundament voor integrale geboortezorg. Digitale gegevensuitwisseling is een van de elementen van de zorgstandaard waar we nog geen stappen in hebben gezet. Daarnaast wordt digitale gegevensuitwisseling…

Landelijk Digitale Zorg

Special ‘Digitale zorg’; interessante ontwikkelingen in de regio

…We hebben interessante voorbeelden, tips en bijzondere activiteiten die we in de regio zien samengebracht in een speciale nieuwsbrief over digitale zorg. Special Digitale zorg: Huisartsenpraktijk in Arnhem werkt met…

Landelijk Digitale Zorg

Digitale gegevens uitwisseling, wat is uw strategie? Volg ons webinar over implementatie van een PGO.

Digitale gegevens uitwisseling is een van de vijf thema’s uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het IZA staat dat inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken via digitale zorg: inwoner krijgt regie, zorgverlener inzicht

Het wordt steeds gemakkelijker voor inwoners en zorgverleners om met elkaar te communiceren via digitale zorg. Het geeft inwoners meer controle over hun gezondheid en zorgverleners krijgen meer inzicht in…

Drenthe Digitale Zorg

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

Ben je vanuit jouw organisatie bezig met Positieve Gezondheid? Ben je benieuwd hoe je dit digitaal kunt ondersteunen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)? Vanuit het PGO Netwerk Noord zijn wij…

Arnhem Digitale Zorg

Digitale Zorg | visieontwikkeling Attent Zorg Thuis

Hoe en waar kan e-health efficiënt en effectief waarde toevoegen aan cliënten en medewerkers? Attent Zorg Thuis biedt dagelijks zorg aan intramurale en thuiswonende, oudere cliënten. Hoog in het vaandel…