Zoeken

Landelijk Geboortezorg

Mijlpaal Babyconnect Midden- en Oost-Nederland: regio Arnhem test digitale gegevensuitwisseling

Een enorme stap voorwaarts! Op donderdag 23 maart testten zorgverleners uit het ziekenhuis, twee verloskundigenpraktijken en een kraamzorgorganisatie gezamenlijk de viewer van HINQ in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het in…

Landelijk Geboortezorg

‘Ieder uur op zoek naar dossiers en informatie: het belang van gegevensdeling in de geboortezorg’

Janneke Croonen is algemeen directeur van de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en zit namens VSV Nijmegen in de stuurgroep van Babyconnect Midden-Oost Nederland. Samen met Ivonne Mijnheer, gynaecoloog in het Rijnstate…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…gegevensuitwisseling invoeren voor de geboortezorg in heel Nederland. Als penvoerder van het partnerschap Babyconnect Midden- en Oost Nederland heeft Proscoop deze overeenkomst ook ondertekend. Blijvende aansluiting bij wensen eindgebruikers Het…