Welzijn op Recept | kwalitatief onderzoek

1 min leestijd
  • Intro
  • Kwalitatief onderzoek
  • Downloads
  • Meer weten?

Welzijn op Recept werd vanaf de start in 2021 in de Achterhoek gemonitord, in 2022 is het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd. Het doel van de monitor: inzicht krijgen in aantallen, successen en verbeterpunten en lerend evalueren met de betrokken professionals per gemeente. De resultaten van de evaluatie zijn beschikbaar in een factsheet.

Aan de monitor deden de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem mee. In deze Achterhoekse gemeenten zijn in de periode januari 2021 tot en met oktober 2022 zo’n 169 welzijnsrecepten uitgeschreven. Een mooi resultaat! Uit de monitoring blijkt ook dat de grootste groep deelnemers in de Achterhoek 70-plusser is. De leeftijdsverdeling is groot, de jongste deelnemer was 19 jaar en de oudste 95 jaar. Ook zat er veel diversiteit in de activiteiten die zijn ingezet: de seniorensoos, fietsles, zwemmen, iemand die zijn oude hobby weer oppakt of het vinden van een wandelmaatje.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek richtte zich op de ervaringen van patiënten en professionals en succes- en verbeterpunten van Welzijn op Recept. Dit is opgehaald via vragenlijsten onder betrokken professionals, casuïstiek en interviews met huisartsen en praktijkondersteuners. De input die hier is opgehaald is erg waardevol voor het vervolg.

Downloads

Meer weten?

Proscoop is naast het uitvoeren van de monitoring ook projectleider van Welzijn op Recept in de Achterhoek. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer kennisbank