Zoeken

Landelijk

Geeske van Asperen wordt nieuwe directeur-bestuurder van Proscoop

Met ingang van 1 juni 2024 wordt Geeske van Asperen de nieuwe directeur-bestuurder van Proscoop en neemt zij het roer over van huidige directeur-bestuurder Arie Jongejan na een zorgvuldige procedure….

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…prioritering op basis van vervangingsnoodzaak van apparatuur en software en te verwachten kwaliteitswinst van nieuwe technologie; 8. het bewaken van de integrale instandhoudingskosten en de beschikbaarheid van de aanwezige medische…

Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Achterstandsfonds van LHV naar Proscoop

…Aanleiding van deze formalisatie is het onderzoek naar de governance-structuur van de achterstandsfondsen dat bureau Van Beem in 2020 heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. In het…

Privacy- en cookieverklaring

…uitvoeren van ICT diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op verbetering van de informatieverstrekking en kennisdeling van het klantenbestand. Als…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg. De focus van de visie ligt op het verminderen van druk op de eerstelijnszorg, het beter voorbereiden en begeleiden van patiënten naar de eerste lijn, het bieden…

Arnhem Landelijk Positieve Gezondheid

Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

van de bevolking Verlagen van de zorgkosten Verbeteren van de beleving van de zorgverlener Bovenstaande resultaten zijn behaald en leiden samen tot een SROI van 2,41. Dit betekent dat een…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…ROS in regio Utrecht. “De aanpak is elke keer anders, passend bij de behoeften en context van dié wijk.” Welzijn op Recept (WOR) is een voorbeeld van een werkwijze vanuit…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

…op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken; Anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg…

Arnhem Landelijk GGZ

Onderzoek naar GGZ en LVB | mensen met laag IQ zijn blinde vlek in de GGZ

…Volgens de normaalverdeling heeft 13,6% van de Nederlanders een IQ van 70-85, dit noemen wij zwakbegaafdheid (ZB) en 2,1% een IQ van 50-70, wordt in het vakjargon licht verstandelijke beperking…