Zoeken

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…“Visie eerstelijnszorg 2030” zijn helder: We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn. We bieden passende eerstelijnszorg met focus…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. In…

Landelijk

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar….

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

…individueel niveau afspraken maken. Om binnen de eerstelijnszorg te kunnen transformeren, maar ook om als eerstelijnszorg domeinoverstijgende afspraken te kunnen maken, is goed georganiseerd zijn een voorwaarde. In de Visie…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

…ROS’en hebben samen een landelijke dekking, zij kennen de eerstelijnszorgverleners in hun regio en zijn goed in het verbinden van mensen. Zij zetten hun expertise in om eerstelijnszorgverleners en welzijn…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de eerstelijnszorg blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Voorbereiden voor een sterkere eerstelijn in Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek

De voorbereidingsfase van de versterking van de eerstelijnszorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek is in volle gang. Vanuit de Visie op de eerstelijnszorg 2030 wordt geschetst dat eind 2026…

Landelijk

Scheidend directeur-bestuurder Arie Jongejan pleit voor verbindende rol ROS’en

Halverwege dit jaar draagt Arie Jongejan zijn verantwoordelijkheden over als directeur-bestuurder bij ROS Proscoop. Twintig jaar lang maakte hij zich in verschillende rollen sterk voor de eerstelijnszorg en dan met…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…bij de implementatie van het concept Positieve Gezondheid of ondersteunen het implementeren van Welzijn op Recept. Wat doen de ROS’en nu om Positieve Gezondheid te stimuleren bij eerstelijnszorgverleners en hun…