Zoeken

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

zorgaanbieder samenwerkt met andere zorgaanbieders, kent de zorgaanbieder de gegevensbehoefte van haar zorgverleners. De zorgaanbieder weet welke diensten voor elektronische samenwerking hiervoor nodig zijn en zorgt dat die er komen….

Arnhem Digitale Zorg

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

…een vooruitstrevende praktijk, middenin een groeiwijk van Arnhem. De tendens van een toenemende zorgvraag, is duidelijk merkbaar bij de praktijkmedewerkers. Toen in 2020 digitale toepassingen een impuls kregen en er…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…en derdelijnszorg, en langdurige zorg. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.   https://youtu.be/a84cubikahM Downloads Downloads download 18329 Visualisatie visie eerstelijnszorg 2030 download 18333 Visie eerstelijnszorg 2030…

Achterhoek Digitale Zorg

Werkbezoek aan Technologie en Zorg Academie in Ulft

…Achterhoek Rookvrij en Welzijn op Recept. Meer weten over onze rol bij digitale zorg Proscoop-breed? Klik op de link. Onze laatste nieuwsbriefspecial over digitale zorg Technologie en Zorg Academie Achterhoek…

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten…

Nanienke en Renée: ‘Proactief in plaats van reactief’

…complexe puzzel bestaat uit verschillende stukjes. Denk aan het duurzaam inzetten van zorgverleners, eigen regie beleggen bij burgers, inzet van data en benutten van digitale zorg ter ondersteuning.” Samenwerking 1…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit is een grote stap voor de geboortezorg. Nog niet eerder…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken via digitale zorg: inwoner krijgt regie, zorgverlener inzicht

Het wordt steeds gemakkelijker voor inwoners en zorgverleners om met elkaar te communiceren via digitale zorg. Het geeft inwoners meer controle over hun gezondheid en zorgverleners krijgen meer inzicht in…

Drenthe ALK/SOLK

Zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+

…in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, twee zorgpaden ontwikkeld. Eén zorgpad voor volwassenen en één zorgpad voor kinderen. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten…