Weg met de Wachtlijst in de regio Apeldoorn-Zutphen: de toekomst is nu!

9 februari 2023 1 min leestijd
  • Intro

Organisaties die betrokken zijn bij Weg met de Wachtlijst in de regio Apeldoorn-Zutphen ontmoetten elkaar op 30 januari bij de bijeenkomst De Toekomst. Om kennis en ervaringen uit te wisselen, de plannen voor 2023 te delen en zich te laten inspireren door GEM (ecosysteem mentale gezondheid). 

De toekomst is nu! En samenwerking is daarbij de rode draad. Om zo samen de wachtlijsten terug te dringen, te kijken hoe de (mentale) gezondheid in de regio verbeterd kan worden én te zorgen dat mensen de juiste ondersteuning krijgen vanuit zorg en welzijn. 

Voor 2023 zijn zes speerpunten benoemd, waaronder de inzet op snellere uitstroom uit GGZ, meer mensen ondersteunen vanuit het sociaal domein, herstelcentra en voorliggende voorzieningen en het opzetten van een verwijsorganisatie.  

Kees Goudzwaard, manager Ambulant Apeldoorn van GGNet, deelde de resultaten van de transfertafel.

Samenwerken in de regio

In de regio zijn 25 organisaties betrokken bij Weg met de wachtlijst: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Daarnaast doen mee: Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG), HSK Groep, Humanitas DMH, Emendaire, IrisZorg, Ixta Noa, Korak, Leger des Heils, Molemann Mental Health, Psyzorggroep Overgelder, Riwis Zorg en Welzijn, Tactus verslavingszorg, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Perspectief Zutphen, Stimenz, PsyQ en Proscoop.

 

 

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…