Actueel

Arnhem Positieve Gezondheid

Succesvolle bijeenkomst Positieve Gezondheid | Regio Arnhem

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en is inmiddels door vele organisaties en professionals uit…

Flevoland Welzijn op Recept

Eerste kennismaking welzijnscoaches Urk en Lelystad smaakt naar meer

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.…

Flevoland

Terugblik netwerkbijeenkomst CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe en Flevoland

Ruim 1 op de 4 Nederlanders krijgt te maken met de gevolgen van hersenletsel. In ons land hebben circa 650.000…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de…

Apeldoorn

Vaders Betrekken = Betrokken Vaders: terugblik bijeenkomst Kansrijke Start Apeldoorn

Op een stormachtige donderdag in november kwam een veertigtal professionals uit geboortezorg, welzijn, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein bij elkaar bij…

Drenthe Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

Proscoop heeft in opdracht van de Alliantie Drentse zorg met Ouderen dit jaar drie goed bezochte scholingen Wlz (Wet langdurige…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en HINQ tekenen voor een volgende stap

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren hebben softwareleverancier HINQ en Proscoop, als penvoerder namens Babyconnect Midden- en Oost-Nederland,…

Landelijk

Minder zorg, meer gezondheid

De zorg moet anders. En dat moeten we samen doen. Van huisarts tot cliënt. Van sociaal werker tot diëtist. En…

Landelijk

Samenwerking als basis voor een vitale en gezonde regio

Bij Proscoop geven we al onze energie voor een gezonde regio, door betere samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn.…