Mooie opbrengsten na bijeenkomst mentale gezondheid De Wolden

15 mei 2023 4 min leestijd
 • Intro

“Een geslaagde avond” vonden vele van de ruim 80 deelnemers aan de netwerkbijeenkomst van De Wolden Positief Gezond. De Wolden Positief Gezond is een initiatief van de gemeente De Wolden, GGD Drenthe, Dokter Drenthe, Welzijn De Wolden en Proscoop. Het is gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn van inwoners van De Wolden, gebaseerd op het concept Positieve Gezondheid. Het programma richt zich niet alleen op het voorkomen en behandelen van ziekten, maar ook op het versterken van de veerkracht en het welbevinden van mensen. Hierbij een korte terugblik op de avond van 17 april 2023.

Behoefte aan netwerken rondom Positieve Gezondheid

Maar liefst 83 deelnemers hebben maandag 17 april deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst mentaal welbevinden bij De Westerbergen in Echten. Dit was de tweede netwerkbijeenkomst die georganiseerd werd vanuit De Wolden Positief Gezond. Het is duidelijk dat er behoefte is aan dergelijke bijeenkomsten en dat men graag wil netwerken.

Verloop van de avond

De avond begon met soep en broodjes. Daarna werd de opening verzorgd door wethouder Mark Turksma van de gemeente De Wolden. Vervolgens gaven Berber Jansen en Leoni Pleiter als kartrekkers van De Wolden Positief Gezond uitleg over wat zij doen binnen het programma De Wolden Positief Gezond.

Ayse Baltaci van Proscoop en Stella Buurma van de GGD Drenthe gaven vervolgens een inleiding op mentaal bevinden en deelden lokale cijfers in vergelijking met Drenthe en Nederland.

Vervolgens gingen de deelnemers in groepen uit elkaar en met elkaar in gesprek aan de hand van casussen. Hierop volgde een korte plenaire terugkoppeling. Na de afsluiting, waarin de medeorganisatoren bedankt werden en de deelnemers voor hun aanwezigheid was het tijd voor de netwerkborrel.

Geslaagde avond met in het najaar een vervolg

Uit de gesprekken na afloop bleek dat de deelnemers het een geslaagde avond vonden. De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats in het najaar van 2023 en gaat over de pijler meedoen met als aandachtsgebied eenzaamheid. Wil jij meehelpen met de organisatie? Meld je dan aan bij Leoni Pleiter via l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Wat we haalden uit de gesprekken op 17 april?

 • Vertrouwen en goed luisteren is voorwaardelijk wanneer het gaat om ondersteuning van een inwoner.
 • Het is erg belangrijk je netwerkpartners goed te kennen. Naar wie kan ik eventueel doorverwijzen?
 • Normaliseren!
 • Als het gaat om kinderen; begin bij de ouders.
 • Kinderen en jongeren hebben veel last van prestatiedruk.
 • Scholen zouden ruimte moeten maken voor mindfulness in de lessen.
 • Na Corona hebben veel jongeren moeite om (zichzelf) weer op gang te komen.
 • Volwassenen hebben het veel te druk en kunnen maar slecht omgaan met tegenslagen in het leven.
 • Er moet meer aandacht komen voor een stevige sociale basid.
 • Alles begint met luisteren en erkenning.
 • Werk vanuit Positieve Gezondheid en zet vaker het ‘andere gesprek’ in.
 • Geestelijke problemen lijken steeds vroeger in het leven te komen.
 • Jongeren in De Wolden laten relatief veel problematisch gedrag zien.
 • Hulpverlening aan jongeren wordt vaak tegen gehouden door de ouders.
 • Zet meer in op de inzet van jongerenwerkers op de VO scholen.
 • Maak meer gebruik van (jonge) ervaringsdeskundigen om jongeren te gebruiken. Zij spreken dezelfde taal.

Tips vanuit de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kwamen er mooie tips binnen. Kijk wat jij kunt gebruiken:

50 vragen voor een positieve mindset
Een ervaring: met de studenten gedaan, die gaven aan dat ze het leuk vonden om te doen en dat het je echt even aan het denken zet.

Communicatietoolkit – In gesprek met jongeren over hun (mentale) gezondheid, o.a, geschreven door Linda Goldsteen ambulant begeleiders vanuit het Regionaal Expertiseteam de Twijn in Zwolle. De toolkit helpt professionals om met jongeren in gesprek te gaan over hun (mentale) gezondheid. Niet alleen volgens een theoretisch kader, maar vooral met een aantal praktische tools in de hand die jongeren prikkelen en activeren om zelf aan de slag te gaan.

Boekentips omtrent Positieve Gezondheid

 • Digiziek van Manfred Spitzer
 • Socrates op sneakers van Elke Wiss
 • Het Geschenk van Edith Eger

Meer weten? Neem contact op met adviseur Ayse Baltaci.

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…