Kansrijke Start Brummen: gelijke kansen voor alle kinderen in Brummen

25 november 2021 1 min leestijd
  • Intro

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een goede start.  Kansrijke Start maakt deel uit van het preventieakkoord Brummen: ‘We willen dat de jeugd in een gezonde en veilige omgeving opgroeit en kan meedoen in de samenleving. We zetten in op gelijke kansen en dat begint al tijdens de zwangerschap.’ 

Kerngroep Kansrijke Start

De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Brummen, Team Voor Elkaar, ziekenhuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, GGZ  en verloskunde.
De kerngroep werkt samen aan:

  • passend lokaal en regionaal aanbod voor ondersteuning van jonge gezinnen
  • versterking en versteviging van  samenwerking tussen alle betrokken partijen
  • bevorderen van prenatale huisbezoeken
  • bevorderen ‘stoppen met roken-hulp’; vóór, tijdens en na de zwangerschap
  • extra aandacht voor vrouwen (zwanger of net bevallen) met psychische problematiek.

Daarnaast zijn er korte lijnen met de wijkmanager van de huisartspraktijken in Brummen en met Pharos.

Wat doet Proscoop

Onze adviseur Rosalie Visser is procesbegeleider Kansrijke Start Brummen.

 

Meer post

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en HINQ tekenen voor een volgende stap

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren hebben softwareleverancier HINQ en Proscoop, als penvoerder namens Babyconnect Midden- en Oost-Nederland,…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kansrijke Start is een van de vijf ketenaanpakken die op dit moment regionaal wordt ingericht. De vijf ketenaanpakken komen voort…