Eerste nieuwsbrief Kansrijke Start Apeldoorn

2 november 2021 1 min leestijd
  • Intro

Partners uit de geboortezorg en het sociaal domein werken in Apeldoorn samen om kinderen de beste start van het leven en een optimale kans op een goede toekomst te bieden. De eerste 1000 levensdagen immers essentiële voor een goede start. De samenwerkende partners hebben een eerste nieuwsbrief uitgebracht. Daarin staat alle relevante informatie gebundeld. 

Lees hier de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start Apeldoorn

Onderwerpen in deze eerste nieuwsbrief:

  • VoorZorg, het programma dat zich richt op opvoed-, levensstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuning voor jonge vrouwen tot 25 jaar
  • Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen
  • Kerngroep Kansrijke Start Apeldoorn stelt zich voor
  • Overzicht van de werkgroepen van de coalitie Kansrijke Start Apeldoorn

Wilt u de volgende nieuwsbrieven ontvangen? Dan kunt u een mail sturen aan Tanja Haselhoff. Zij zorgt dat u op de verzendlijst wordt geplaatst.

Kansrijke Start: ieder kind in Apeldoorn een eerlijke start van het leven

De gezondheid vóór, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van zowel mentale problemen op latere leeftijd. Met de Coalitie Kansrijke Start Apeldoorn willen we samen daadkrachtig werken aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap. Dit hebben we vastgelegd in een intentieverklaring.

Meer post

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en HINQ tekenen voor een volgende stap

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren hebben softwareleverancier HINQ en Proscoop, als penvoerder namens Babyconnect Midden- en Oost-Nederland,…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kansrijke Start is een van de vijf ketenaanpakken die op dit moment regionaal wordt ingericht. De vijf ketenaanpakken komen voort…