Zoeken

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking

…leeswijzer, en voorbeeldcasuïstiek als gebruiksaanwijzing van het beslisinstrument. Downloads Download het beslisinstrument, leeswijzer en voorbeelden download 18388 Beslisinstrument gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking download 18396 Voorbeelden casuïstiek download 18397 Leeswijzer bij beslisinstrument