Zoeken

Privacy- en cookieverklaring

…van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Proscoop heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Zelf aan de slag met datavisualisatie

…deze websites. Beter is om de gegevens neutraal weer te geven. Proscoop heeft geen zicht op de veiligheid omtrent Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van deze websites. Gebruik je data van…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNMP, KNGF, Paramedisch Platform NL, Verenso, NVAVG, VNG, Sociaal Werk Nederland, VWS, NZa en Zorginstituut Nederland) benadrukt de noodzaak van hechte samenwerking tussen wijkprofessionals en de regionale…

Vechtdal Digitale Zorg

Uitvoerige testfasen binnen PGO in het Vechtdal

…kwam het volgende aan het licht: De wijze waarop AVG-regels zijn verwerkt in de PGO vraagt nog aanpassing Er zijn technische problemen binnen de uitwisseling van gegevens: niet alles wordt…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking

Wanneer mag je informatie delen? Welke informatie deel je dan? Wat moet je regelen om te voldoen aan de AVG (wet bescherming persoonsgegevens)? Om goede zorg en ondersteuning te bieden…