Petra van Harten

Communicatieadviseur

‘Alleen hij begrijpt het alfabet, die weet hoe het te verbinden’

Luister naar elkaar…. wat hoor je? Wat zie je? Elkaar begrijpen is meer dan het spreken van woorden. In een gesprek proberen we steeds in te schatten of de ander ons begrijpt. Hoe jij reageert stem je daarop af.  Hoe doen we dit als we communiceren en de ander niet zien? Hoe komt ons verhaal over in een magazine, op de website of social media? Ik vind dit interessant en krijg hier positieve energie van.

Communicatie is een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opdracht van Proscoop.

Petra van Harten