Marjan de Jong

Projectassistent

Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Binnen het regioteam Zwolle, Salland & Vechtdal help ik de adviseurs bij hun werkzaamheden binnen programma’s en projecten waarbij Proscoop betrokken is. We richten ons op positieve gezondheid, preventie en betere leefstijl van de burger. Het accent verplaatst zich van ‘ziek en zorg’ naar het bevorderen van ‘gezondheid en gedrag’. Dat uitgangspunt intrigeert mij en daar draag ik graag een steentje aan bij.

Marjan de Jong