Jan-Willem Mulder

Adviseur

‘Als adviseur bij Proscoop wil ik graag een verbindende en oplossingsgerichte rol vervullen.’

Je kan bijna geen inleiding over zorg en welzijn lezen of het gaat wel over de stijgende zorgvraag, tekorten en de druk op de zorg.  En over de noodzaak aanpassingen te realiseren om die problemen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is en blijft de basis altijd mensenwerk. Wat is nodig? Waar mag een patiënt/burger op rekenen? Welke mogelijkheden bieden nieuwe samenwerkingsverbanden en werkwijzen? Het lijkt mij heel waardevol om bij te dragen aan veranderingen die nodig en zinvol zijn. Daarbij neem ik uiteraard mijn ervaring vanuit het perspectief van de patiënt/burger mee.

Jan-Willem Mulder