Voor alle kinderen in Arnhem een kansrijke start

24 november 2021 2 min leestijd
  • Intro

Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start krijgt in Arnhem een doorstart. Iedereen in de geboorteketen, van (aanstaande) ouder tot hulp- en zorgprofessional, samen werkt om de kinderen van morgen een grotere kans te geven op een gezond en gelukkig leven. Kansrijke Start is een lerend netwerk om met elkaar betere signalering te doen en ondersteuning beter op de behoefte van ouders en kind af stemmen.

Vizier Kansrijke Start

Netwerkzorg is een gecoördineerde manier van samenwerken om de gezondheidsuitkomsten van inwoners te verbeteren. Door samen te werken ontstaat er gezamenlijke aansluiting bij ieders belangen. De belangen van (toekomstige) ouders zijn daarbij de smeerolie. Het netwerk gaat vooral uit van ‘eigen regie’ waar mogelijk.
Het netwerk Kansrijke Start heeft in het vizier:

  • samen ontwikkelen en leren
  • gezamenlijk bespreken van complexe situaties
  • door goede samenwerking en afstemming mogelijke opschaling naar dure en intensieve zorg voorkomen.

Wat doet Proscoop

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start stimuleert gemeenten om lokale of regionale coalities te bouwen die gezamenlijk ketenafspraken maken over de ondersteuning aan kwetsbare ouders voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. In opdracht van de gemeente is Proscoop onafhankelijk procesbegeleider.  Onze adviseur Melissa Davina helpt alle partijen op weg naar de samenwerking en samenhang.

Kansrijke Start Arnhem geeft regelmatig een nieuwsbrief uit, met relevante informatie over de ontwikkelingen in de regio Arnhem. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Stuur dan een mail naar Melissa.

Meer post

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en HINQ tekenen voor een volgende stap

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren hebben softwareleverancier HINQ en Proscoop, als penvoerder namens Babyconnect Midden- en Oost-Nederland,…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek Geboortezorg

Ketenaanpak Kansrijke Start in regio Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kansrijke Start is een van de vijf ketenaanpakken die op dit moment regionaal wordt ingericht. De vijf ketenaanpakken komen voort…