Terugblik netwerkbijeenkomst Positief Gezond De Wolden ‘Kwaliteit van leven’

29 mei 2024 2 min leestijd
 • Intro
 • Mensenbieb
 • Inzichten en acties
 • Voorbeelden
 • Meer weten?

Maandagavond 22 april vond de vierde netwerkbijeenkomst van De Wolden Positief Gezond plaats bij De Westerbergen in Echten. 80 professionals namen deel aan de netwerkbijeenkomst die dit keer over ‘Kwaliteit van leven’ ging.

Mensen 'lenen' in de Mensenbieb

Na het voorjaarsbuffet verzorgde Marjolijn Vinkesteijn, regiomanager bij Biblionet Drenthe, de opening. Met een filmpje werd duidelijk hoe ‘Kwaliteit van leven’ wordt ervaren door kinderen. Daarna namen de professionals deel aan De Mensenbieb. Hierin wordt een mens, of een ‘levend boek’, geleend om de verhalen achter een naam en een gezicht te leren kennen om de blik te verruimen. Na de afsluiting, met een filmpje waarin enkele aanwezige professionals vertelden hoe zij ‘Kwaliteit van leven’ ervaren, was het tijd voor een afsluitend drankje en konden de aanwezigen elkaar uitgebreid spreken.

Inzichten en acties op papier

Alle deelnemers hebben hun inzichten en acties naar aanleiding van de Mensenbieb-ontmoetingen op papier gezet. Er zijn twaalf ‘levende boeken’, waaronder een vluchteling, een verslaafde, iemand die leeft in armoede en een jonge mantelzorger. De deelnemers gingen in gesprek met twee van de twaalf levende boeken. Deze inzichten kunnen je blik op de ander verruimen, zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak.

Voorbeelden van inzichten en acties

Voorbeelden van inzichten

 • Een doel hebben en houden is belangrijk.
 • Denk in mogelijkheden.
 • Geluk zit in kleine dingen.
 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 • Luister echt en vraag door.
 • Veiligheid is het allerbelangrijkste.
 • De cliënt is de expert.
 • Alleen met wilskracht is een verslaving te overwinnen.
 • Jonge moeders hebben zorg en aandacht nodig.
 • Jonge mantelzorgers hebben baat bij een laagdrempelig gesprek.
 • Het bespreekbaar maken van de overgang vergroot het begrip.
 • Iedereen kan te maken krijgen met armoede.
 • Negatieve emoties mogen er zijn.
 • Eigen regie houden is belangrijk.
 • Kwaliteit van leven is niet objectiveerbaar.

Voorbeelden van acties 

 • Luisterend een beeld vormen.
 • Oprechte interesse tonen en doorvragen.
 • Verplaatsen in de ander/minder snel oordelen.
 • Contact maken. Zelf een stap zetten.
 • De taal spreken van de cliënt.
 • Anderstaligen de tijd geven om het te begrijpen. Meer tijd voor het consult.
 • Bureaucratie stoppen.
 • Ervaringsdeskundigen benutten bij lotgenotencontact met leeftijdsgenoten.
 • Behoefte peilen van (jonge) mantelzorgers.
 • Aandacht voor thuissituatie kinderen.
 • ‘Praatgroepen’ voor kinderen/jeugd om een luisterend oor te bieden.

 

Meer weten?

Neem contact op met onze betrokken adviseur.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…