Terugblik netwerkbijeenkomst CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe en Flevoland

13 december 2023 2 min leestijd
  • Intro
  • Regionale samenwerking
  • Vooruitblik
  • Meer weten? Vragen?

Ruim 1 op de 4 Nederlanders krijgt te maken met de gevolgen van hersenletsel. In ons land hebben circa 650.000 mensen enige vorm van hersenletsel. Elk jaar komen er 130.000 mensen in Nederland bij. Vanwege de gevolgen ervan is het erg belangrijk om goed met elkaar te blijven samenwerken in de regio. Daarom gaat de zorg voor deze doelgroep vallen onder Gezond Veluwe, zodat we op regionaal niveau met en van elkaar kunnen leren en samenwerken. Een mooie ontwikkeling!

Regionale samenwerking

Op 7 november werd de jaarlijkse netwerkavond georganiseerd in het St Jansdal in Harderwijk voor zorgprofessionals werkzaam in de 1e en 2e lijn. Met een groep van 30 personen van veel verschillende disciplines vanuit instellingen en praktijken, hebben we nagedacht over wensen voor de doelgroep in onze keten. Wat is er nodig voor een goede samenwerking en welke kennis kunnen we delen met elkaar?

Gerbrich Douma, onderzoeker bij het Radboud, heeft ons meegenomen in de ideeën van de nieuwe handreiking Eerstelijns herstelzorg hersenletsel met praktische tips voor het leveren van passende zorg. Zowel voor de 1e als 2e lijns zorgprofessionals wordt actief een bijdrage gevraagd. Korte lijnen, elkaar weten te vinden en van elkaar leren bleken belangrijke thema’s te zijn voor onze regionale samenwerking. Juiste zorg op het juiste moment van de juiste zorgprofessional met kennis en ervaring, is een wens van velen.

Vooruitblik

Uit de evaluaties bleek dat naast dat er voldoende ruimte is om te netwerken, er ook een duidelijke behoefte is aan het maken van concrete kleine stappen zoals bijvoorbeeld het maken van een sociale kaart. Hierin zijn de 1e stappen gezet door de 1e lijns kerngroep die de bijeenkomst heeft georganiseerd. Gezamenlijke kennisdeling en wellicht volgen van scholing wordt meegenomen in het beleidsplan en de invulling van netwerkavonden voor 2024-2025.

Meer weten? Vragen?

Neem contact op met onze betrokken adviseur Renée.